"the bits" - Puolakielinen käännös

EN

"the bits" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "the bits".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "the bits" puolaksi

the artikkeli
the konjunktio
Polish
bits substantiivi
to bit verbi
bit substantiivi

Esimerkkejä "the bits"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishTheir task was to bring bits home for our boffins to play about with.
Ich zadaniem było przywieźć fragmenty, aby nasi naukowcy mogli się nimi pobawić.
EnglishYou can say the small cookie has Godiva chocolate bits in it, but it doesn't work.
Można mu nawet powiedzieć, że małe ciastko ma kawałki czekolady Godiva, ale to nie działa.
EnglishIt turns out that in many cases atoms are much more mobile than bits.
Okazuje się, że w wielu przypadkach atomy są bardziej mobilne niż kawałki.
EnglishIt would seem, though, that a couple of bits of information in the everyday routine do not work.
Wydaje się jednak, że na co dzień kilka jego elementów nie funkcjonuje prawidłowo.
EnglishSo what you're basically seeing here is all bits and pieces and all this information.
To, co tu widzicie, to część wszystkich zamieszczonych informacji.
EnglishLittleBits are electronic modules with each one specific function.
LittleBits to elektroniczne moduły, z których każdy ma określoną funkcję.
EnglishIt starts with metal recyclers who shred our stuff into very small bits.
Zaczynamy od firmy odzyskującej metale, które rozdrabniają rzeczy.
EnglishIt's a bad thing that plastic breaks down into smaller little bits, because it's always still plastic.
Moją pierwszą reakcją - i sądzę, że nie tylko moją - na wieść o tym było: "O Boże!
EnglishWe are not defined by our central properties, by the bits that make us up.
Nie jesteśmy zdefiniowani przez nasze centralne właściwości, poskładani z części, które nas tworzą.
EnglishAnd in order to hear me and understand what I'm saying, you need to process about 60 bits per second.
Żeby mnie słuchać i rozumieć, co mówię, musicie przetwarzać około 60 bitów na sekundę.
EnglishAnd I would like to share with you some of the bits of the conversation that we started with.
Chciałbym podzielić się z wami fragmentami rozmowy, od której rozpoczęła się nasza współpraca.
EnglishThe problem now is collecting the bits, without getting run over.
Problemem jest teraz zebranie kawałków i nie zostanie rozjechanym.
EnglishIt's got 120,000 processors; they can basically process 10 quadrillion bits of information per second.
Ma 120 000 procesorów -- mogą one przetwarzać 10 biliardów bitów informacji na sekundę.
EnglishI think of all the bits of paper we produce in this Parliament.
Myślę o tych wszystkich papierkach, które produkujemy w Parlamencie.
EnglishTo these non-engineers, littleBits became another material, electronics became just another material.
Dla laików w dziedzinie inżynierii littleBits stały się kolejnym materiałem do tworzenia.
EnglishSo it knows how to combine little bits and pieces of trajectories to do these fairly difficult tasks.
Robot wie jak łączyć odpowiednie elementy trajektorii, by wykonać te dość trudne zadania.
EnglishI estimate 10 to the 16 bits per second, which is actually about very similar to what Blue Gene does.
Oszacowałem, że jakieś 10 do potęgi 16 na sekundę, czyli dość podobną liczbę do Blue Gene.
EnglishAnd it creates a simple, low-speed data stream in 10,000 bits per second, 20,000 bits per second.
I wywołuje to prosty, powolny przepływ danych 10 000 bitów na sekundę, 20 000 bitów na sekundę.
EnglishI'm going to show you some of the separate bits of our index.
Pokażę wam teraz niektóre z elementów naszego głównego wskaźnika.
EnglishI am putting together all the necessary bits of information.
Próbuję złożyć w całość wszystkie niezbędne fragmenty informacji.

Muita sanoja

English
  • the bits

Lisää Suomi-englanti sanakirjassa.