"the birds" - Puolakielinen käännös

EN

"the birds" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "the birds".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "the birds" puolaksi

the artikkeli
the konjunktio
Polish
birds substantiivi
bird substantiivi
Polish

Esimerkkejä "the birds"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI beheld, and, lo, there was no man, and all the birds of the heavens were fled.
Spojrzęli, a oto niemasz człowieka, i wszelkie ptastwo niebieskie odleciało.
EnglishEvery year, more than 300,000 Galvao birds are killed during Carnival parades.
Każdego roku ponad 300,000 ptaków galvao zabija się na karnawałowych paradach.
EnglishNot authorised for use in laying birds producing eggs for human consumption
Nie stosować u kur niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.
EnglishTherefore we are in a very positive situation where we can kill two birds with one stone.
Jesteśmy zatem w sytuacji, w której możemy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu.
EnglishThe birds are, we sort of understand, we think, from that computer model, what's going on.
Wydaje nam się, że rozumiemy, co się dzieje, dzięki temu modelowi komputerowemu.
EnglishNo information is available on the safety of this vaccine for birds in lay.
Brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa szczepionki u ptaków w okresie nieśności.
EnglishNobilis OR Inac should not be used in birds that are in lay (currently producing eggs).
Preparatu Nobilis OR inac nie powinno się stosować u ptaków w okresie znoszenia jaj.
EnglishAdaptation to the regulatory procedure with scrutiny - conservation of wild birds (
Ochrona dzikiego ptactwa (dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą) (
EnglishNot authorised for use in laying birds producing eggs for human consumption
Nie stosować u ptaków nieśnych produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.
EnglishThe black market will take off, smuggling will flourish and the prices of birds will rise.
Pojawi się czarny rynek, zacznie kwitnąć przemyt, a ceny ptaków pójdą w górę.
EnglishAnyway, and so the birds were coming in with their feet protected with little canvas shoes.
W każdym razie, ptaki docierały na targ, mając nogi zabezpieczone małymi bucikami.
EnglishSo he raced to the lab and made enough to clean the rest of the birds.
A on pobiegł do laboratorium i przygotował go tyle, że starczyło dla reszty ptaków.
Englishand as he sowed, some [seeds] fell by the way side, and the birds came and devoured them:
A gdy on rozsiewał, niektóre padło podle drogi; i przyleciały ptaki, a podziobały je.
EnglishDuring treatment, the birds did not receive any other water than the medicated drinking water.
Podczas leczenia kurczakom nie podawano innej wody niż lecznicza woda do picia.
EnglishBirds then came, bringing in seeds, and our pile became an oasis of life.
Xjawiły się ptaki, przynosząc nasiona i nasz nasyp stał się oazą życia.
EnglishWell, last year, this property had 600,000 birds on it, more than 250 different species.
W zeszłym roku, mieliśmy tutaj 600 tys. ~~~ ptaków, ponad 250 gatunków.
English. ~~~ Have you ever seen tandem birds?
Mam na to standardową odpowiedź: widzieliście kiedyś ptaki lecące w tandemie?
English21/ 64 Not authorised for use in laying birds producing eggs for human consumption.
22/ 64 Nie stosować u ptaków nieśnych produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.
English., and we float down like birds.
Plan jest tak, żeby nas wyrzucić nad stolicą, a my mamy latać jak ptaki...
EnglishI know all the birds of the mountains; And the wild beasts of the field are mine.
Znam wszystko ptastwo po górach, i zwierz polny jest przedemną.

Muita sanoja

English
  • the birds

Lisää Suomi-englanti sanakirjassa.