"the better-off" - Puolakielinen käännös

EN

"the better-off" puolaksi

EN the better-off
volume_up
{substantiivi}

the better-off
volume_up
ludzie zamożniejsi {feminiini mon.}
the better-off

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "the better-off" puolaksi

the artikkeli
the konjunktio
Polish
better adjektiivi
better adverbi
to better verbi
well substantiivi
well adjektiivi
well adverbi
Polish
well interjektio
Polish
well
Polish
off substantiivi
Polish
off adjektiivi
off adverbi
off prepositio
Polish

Esimerkkejä "the better-off"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIf a woman is empowered, her children and her family will be better off.
Jeśli kobieta ma możliwości, jej dzieciom, jej rodzinie będzie się lepiej powodzić.
EnglishI didn't bring one with me, but they really work much better off-board.
Nie mam jej ze sobą, ale sądzę, że lepiej sprawdza się jako dodatek.
English"I am so much better off physically, financially, mentally and in almost every other way."
"Czuję się o tyle lepiej fizycznie, finansowo, emocjonalnie, umysłowo i w każdy inny sposób.
EnglishEven with a banking hangover, Iceland, like Britain, remains better off outside.
Nawet na bankowym kacu Islandii, podobnie jak Wielkiej Brytanii, bardziej opłaca się pozostać poza UE.
EnglishIt is, of course, my opinion that the people of Wales would be better off if the UK left the EU.
Oczywiście uważam, że dla ludności Walii byłoby lepiej, gdyby Wielka Brytania wyszła z UE.
EnglishWe'll all be better off if good music is played rather than terrible music.
Wszystkim będzie lepiej kiedy dobra muzyka zastąpi okropną.
EnglishThe ones with the highest income, the better off -- I wouldn't say rich -- they have higher HIV.
Najlepiej zarabiający, zamożni ale nie bogaci, najczęściej mają HIV.
EnglishThanks to their combined efforts, the economies of the EU and South Korea will be billions of euros better off.
Dzięki ich wspólnym wysiłkom gospodarki UE i Korei Południowej zyskają miliardy euro.
EnglishChildren from poor families are deprived of the opportunities enjoyed by children from better-off families.
Dzieci z rodzin ubogich są pozbawione szans, które mają dzieci z rodzin lepiej usytuowanych.
EnglishThat you're much better off, almost universally, looking for a low-cost or locally applicable version of the newest technology.
Niemal zawsze lepiej jest szukać tanich, lokalnych alternatyw najnowszych technologii.
EnglishCO2 is better off underground than in the atmosphere.
CO2 ma się lepiej pod ziemią niż w atmosferze.
EnglishThose regions which lost their status as Objective 1 zones during the enlargement in 2004 are not much better off.
Regiony, które podczas rozszerzenia w roku 2004 straciły status regionów Celu 1 wcale nie są w lepszym położeniu.
EnglishWe should leave, taking our EUR 2 million an hour with us, and we would all be better off.
Powinniśmy wszyscy wyjść, zabierając ze sobą te 2 mln euro, które warta jest każda godzina naszej pracy - przynajmniej byśmy się wzbogacili.
EnglishThe UK would be better off out.
Dla Wielkiej Brytanii najlepiej byłoby tego nie robić.
EnglishWe would be better off following what ICCAT is proposing, as it has been reducing quotas for fish catches for years.
Lepiej wyjdziemy na rozwiązaniach, które proponuje ICCAT, ponieważ od lat wprowadza ona ograniczenie kwot na połowy ryb.
EnglishEven those countries that have seen successes in the eurozone will be better off outside with revalued currencies.
Nawet te kraje, które w strefie euro odnosiły sukcesy, poza nią będą funkcjonować lepiej ze swoimi zrewaluowanymi walutami.
EnglishThe Swiss being the Swiss decided that they were better off by not joining or achieving full EU membership.
Szwajcarzy, jak to Szwajcarzy, podjęli decyzję, że lepiej zrobią, jeżeli się nie przyłączą i nie dojdą do pełnego członkostwa w UE.
EnglishWhat other way would there be to be better off?
EnglishYeah, you're better off staying down here.
EnglishThe chap to the left was no better off.