"the best time to" - Puolakielinen käännös

EN

"the best time to" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "the best time to".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "the best time to" puolaksi

the artikkeli
the konjunktio
Polish
best adjektiivi
best adverbi
Polish
best
well substantiivi
well adjektiivi
well adverbi
Polish
well interjektio
Polish
well
Polish
time substantiivi
time adjektiivi
Polish
to prepositio
Polish
to konjunktio

Esimerkkejä "the best time to"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe economic crisis in Belarus is the best time for change.
Kryzys gospodarczy na Białorusi jest najlepszym okresem do zmian.
EnglishYour doctor will monitor your blood to determine the best time to collect the stem cells.
Lekarz będzie kontrolował wyniki badań krwi, aby wyznaczyć optymalny czas na pobranie komórek macierzystych.
EnglishYour doctor will perform regular blood tests to determine the best time to collect the stem cells.
Lekarz będzie regularnie zlecał wykonanie badań krwi, aby wyznaczyć optymalny czas na pobranie komórek macierzystych.
EnglishWe shaved five days off the previous best time.
Poprawiliśmy poprzedni rekord o pięć dni.
EnglishDespite the economic boom of recent years, however, this is not the best time for Latin America in terms of its integration.
Jednakże pomimo boomu gospodarczego ostatnich lat nie jest do dobry okres dla Ameryki Łacińskiej pod względem integracji.
EnglishAs childhood obesity is also strongly linked to obesity in adulthood, the best time to address the problem is early in life.
Ponieważ otyłość w dzieciństwie wiąże się zdecydowanie z otyłością w wieku dorosłym, najlepiej jest jak najwcześniej zająć się tym problemem.
EnglishIn these circumstances, I simply feel that it is not the best time to enter into an international agreement with long-term consequences.
Po prostu uważam, że w tych okolicznościach nie jest to najlepszy czas na zawieranie międzynarodowej umowy o długoterminowych konsekwencjach.
EnglishWe had the best time!
EnglishThe year 2010 is the best time for people to raise their qualifications and even to retrain, in accordance with the needs of an economy which is coming out of a crisis.
Rok 2010 to najlepszy czas na podnoszenie kwalifikacji i ewentualne przekwalifikowania, zgodne z zapotrzebowaniem wychodzącej z kryzysu gospodarki.
EnglishIf you vomit frequently before or during treatment, ask your doctor about the best time to take Temodal until the vomiting is under control.
Jeśli występują częste wymioty przed leczeniem lub w czasie leczenia, należy poprosić lekarza o najbardziej dogodną porą przyjmowania leku Temodal do czasu, kiedy nie występią wymioty.

Muita sanoja

English
  • the best time to

Vieläkin enemmän käännöksiä bab.la:n Suomi-englanti sanakirjassa.