"the best person" - Puolakielinen käännös

EN

"the best person" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "the best person".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "the best person" puolaksi

the artikkeli
the konjunktio
Polish
best adjektiivi
best adverbi
Polish
best
well substantiivi
well adjektiivi
well adverbi
Polish
well interjektio
Polish
well
Polish
person substantiivi

Esimerkkejä "the best person"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishBasically, I'm not the best person to talk to when I'm doing that stuff.
Gdy robię te rzeczy nie jest ze mnie najlepszy gość do rozmowy.
EnglishRB: Philippe is quite erratic, so I think that he wouldn't be the best person to design the engine, no.
Philippe jest dość ekscentryczny, więc nie byłby najlepszą osobą do projektowania silnika.
EnglishYou, Commissioner, are the best person to say this to: we must revise the budget, starting from 2009!
Pan wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej jest najlepszym adresatem takiej opinii. Musimy zrewidować budżet i to już od 2009 roku!
EnglishIn some contexts, it's even more efficient because of the quality of the information, the ability to find the best person, the lower transaction costs.
W pewnych sytuacjach jest to nawet skuteczniejsze z powodu jakości informacji, zdolności znalezienia najlepszej osoby, niższych kosztów tansakcji.
EnglishAs European citizens do not know the best person to contact when their rights are breached, they very often contact the European Ombudsman without good reason.
Europejscy obywatele nie wiedzą, z kim się kontaktować w razie naruszenia ich praw, bardzo często zwracają się więc do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich bez prawdziwej przyczyny.

Muita sanoja

English
  • the best person

Tutustu bab.la:n Suomi-englanti sanakirjaan.