"the best performing" - Puolakielinen käännös

EN

"the best performing" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "the best performing".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "the best performing" puolaksi

the artikkeli
the konjunktio
Polish
best adjektiivi
best adverbi
Polish
best
well substantiivi
well adjektiivi
well adverbi
Polish
well interjektio
Polish
well
Polish
performing adjektiivi
Polish
to perform verbi

Esimerkkejä "the best performing"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe could take messages from the best performing countries.
Moglibyśmy uczyć się w oparciu o doświadczenia krajów osiągających najlepsze rezultaty.
EnglishThe euro is as stable and credible as the best-performing currencies previously used in the euro area countries.
Euro jest walutą równie stabilną i wiarygodną jak najmocniejsze dotychczasowe waluty krajowe.
EnglishIf I had to ask you, "In 2005 what was the best performing stock market or stock exchange in the world?"
Gdybym was zapytał, który rynek osiągnął najlepsze wyniki na giełdzie światowej w 2005 roku, pomyślelibyście o Egipcie?
EnglishThe best-performing countries in 2008 were the United Kingdom and the Netherlands, two countries that have opened up their markets.
Kraje, które osiągnęły najlepsze wyniki w tym zakresie w roku 2008 to Wielka Brytania i Holandia, czyli kraje, które otwarły swoje rynki.
EnglishThe industry is not on a drip, nor does it need to be, because in its technical position and its competitiveness, it is quite clearly the best-performing motor industry in the world.
Ten sektor nie jest, ani nie musi być na kroplówce, ponieważ jest całkiem oczywiste, że pod względem kondycji technicznej i konkurencyjności osiąga najlepsze wyniki na świecie.

Muita sanoja

English
  • the best performing

Lisää käännöksiä bab.la:n Suomi-englanti sanakirjassa.