"the best people" - Puolakielinen käännös

EN

"the best people" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "the best people".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "the best people" puolaksi

the artikkeli
the konjunktio
Polish
best adjektiivi
best adverbi
Polish
best
well substantiivi
well adjektiivi
well adverbi
Polish
well interjektio
Polish
well
Polish
people substantiivi
to people verbi

Esimerkkejä "the best people"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishYou cannot beat it for attracting the best people and bringing them together.
Nie ma nic lepszego, żeby przyciągnąć najlepszych ludzi i zebrać ich razem.
EnglishAnd the second is very counterintuitive -- you can get the best people in the world.
A druga korzyść jest zaskakująca: status non-profit przyciąga najlepszych ludzi na świecie.
EnglishGiven that we do, we should appoint the best people to lead them.
W tej sytuacji powinniśmy wybrać do kierowania nimi najlepszych kandydatów.
EnglishAre these the competent people - and the best people - that we need?
Czy to są ci kompetentni ludzie - najlepsi, jakich potrzebujemy?
EnglishAnd I want to say that some of the best people to invest in on the continent are the women.
I chcę również powiedzieć, że niektórzy spośród największych inwestorów na kontynencie to kobiety.
EnglishCultural issues, such as openness to immigration and attracting the best people, are also important.
Istotne są również aspekty kulturowe, m.in. otwarcie na imigrację i przyciąganie najlepszych.
EnglishGee, I doubt I'll make Max's best people list.
Ojej, wątpię, czy znajduję się na liście najfajniejszych ludzi według Maksa.
EnglishAnd we as MEPs are not always the best people to judge.
A my, jako posłowie do PE, nie zawsze jesteśmy w stanie to ocenić.
EnglishYou get the people who are doing it because they believe in the mission, and they're the best people.
Te osoby współpracują, bo wierzą w misję projektu.
EnglishHe's invited all the best people.
EnglishIt's because you get the best people.
EnglishWe have to do our utmost so that the Commission, the Council and 27 Member States send their best people to work in the EEAS.
Musimy starać się ze wszystkich sił, aby Komisja, Rada i 27 państw członkowskich wysłały do pracy w ESDZ swoich najlepszych ludzi.
EnglishI have been informed that Belarus is not sending us its best people, but only those supported by Mr Lukashenko's dictatorship and by the local KGB.
Mam informację, że z Białorusi nie wyjeżdżają najlepsi, tylko ci, którzy są popierani przez dyktaturę prezydenta Łukaszenki oraz miejscowe KGB.
EnglishYou need clear, open visibility of what the best people in that crowd are capable of, because that is how you will learn how you will be empowered to participate.
Potrzeba klarowności i dobrej widoczności żeby dostrzec talent tych najlepszych, ponieważ właśnie dzięki temu można się od nich uczyć.

Muita sanoja

English
  • the best people

Lisää Suomi-englanti sanakirjassa.