"the best course of action" - Puolakielinen käännös

EN

"the best course of action" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "the best course of action".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "the best course of action" puolaksi

the artikkeli
the konjunktio
Polish
best adjektiivi
best adverbi
Polish
best
well substantiivi
well adjektiivi
well adverbi
Polish
well interjektio
Polish
well
Polish
course substantiivi
to course verbi
Polish
of prepositio
Polish
action substantiivi

Esimerkkejä "the best course of action"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIn financial terms, your best course of action is to obtain authorisation.
Z punktu widzenia finansów najlepiej jest uzyskać zgodę na leczenie.
Englishadvise you on the best course of action.
EnglishIf you experience these symptoms you should contact your doctor who will determine the best course of action to treat your anaemia.
Jeśli pacjent ma takie objawy, wówczas powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym, który ustali najlepszy dla pacjenta przebieg leczenia niedokrwistości.
EnglishIf PRCA, a very rare condition, occurs, the Silapo therapy will be stopped and your doctor will determine the best course of action to treat the anaemia.
Jeśli wystąpi wybiórcza aplazja czerwonokrwinkowa (bardzo rzadka), leczenie Silapo zostanie przerwane a lekarz określi najlepszy sposób postępowania w celu leczenia niedokrwistości.
EnglishIf PRCA, a very rare condition, occurs, the Retacrit therapy will be stopped and your doctor will determine the best course of action to treat the anaemia.
Jeśli wystąpi wybiórcza aplazja czerwonokrwinkowa (bardzo rzadka), leczenie lekiem Retacrit zostanie przerwane a lekarz określi najlepszy sposób postępowania w celu leczenia niedokrwistości.
EnglishIf your body produces neutralising antibodies, your doctor will discontinue therapy with NeoRecormon, and determine the best course of action to treat your anaemia.
Jeśli organizm pacjenta wytwarza przeciwciała neutralizujące, lekarz przerwie terapię lekiem NeoRecormon i określi najlepsze postępowanie w leczeniu występującej u pacjenta niedokrwistości.

Muita sanoja

English
  • the best course of action

Lisäksi bab.la tarjoaa käyttäjilleen Suomi-englanti sanakirjan josta löytyy lisää käännöksiä.