"the bench" - Puolakielinen käännös

EN

"the bench" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "the bench".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "the bench" puolaksi

the artikkeli
the konjunktio
Polish
bench substantiivi
to bench verbi

Esimerkkejä "the bench"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishYou find him at the bench every single day, working on a pipette and building stuff.
Codziennie można go zobaczyć na ławce z pipetą, tworzącego rzeczy.
English(Laughter) But afterwards she was kind enough to demonstrate on a bench outside.
(Śmiech) Pokazała mi swój talent na ławce przed restauracją.
Englishday and night, on a bench in the 103rd Street subway station, until finally one day she vanished.
dzień i noc, na ławce na stacji metra przy sto trzeciej Ulicy aż do dnia gdy zniknęła.
EnglishJudge Forer did what she was required to do, and then she quit the bench.
Sędzia Forer zrobiła co musiała, a potem odeszła z sądu.
EnglishIf I see it in a game, you're going to come out and sit on the bench.
Jeżeli usłyszę lub zobaczę je na meczu - siadasz na ławkę.
EnglishUpon this notification a vacancy shall arise on the bench.
Z chwilą tego zawiadomienia w składzie sędziowskim powstaje wakat.
EnglishMrs Malmström, I would like to congratulate you on your election and your move from one bench to the other.
Pani Malmström! Chciałbym pani pogratulować wyboru na stanowisko i przejścia z jednej ławy do drugiej.
EnglishI looked at that giant monster and said to myself -- I am not going to lock myself on that bench the whole day.
Spojrzałam na tego wielkiego potwora i powiedziałam sobie: nie dam się uziemić na tej ławce na cały dzień.
EnglishNow, this is a spectroscope, OK, on my laboratory bench.
EnglishAccording to media reports, half its bench have serious doubts and think that the treaty may breach the national constitution.
Połowa jego składu, jak podają media, ma poważne wątpliwości, czy nie narusza on krajowej konstytucji.
English(ES) Mr President, I will try to be very clear, given the wide variety of opinions expressed from my bench.
(ES) Panie przewodniczący! Biorąc pod uwagę dużą różnorodność opinii wyrażonych przez moich kolegów z mojej ławy, postaram się wyrażać się jasno.
EnglishIn the case of a decision depriving a Judge of his office, a vacancy shall arise on the bench upon this latter notification.
W przypadku decyzji o usunięciu sędziego z urzędu z chwilą zawiadomienia Przewodniczącego Rady w składzie sędziowskim powstaje wakat.
EnglishThis is the Museum of the Bench.
EnglishIt is a description of the changes in one enzyme when you drip a chemical extracted from some red grape skin onto some cancer cells in a dish on a bench in a laboratory somewhere.
Jest to opis zmian w jednym z enzymów, gdy związkiem chemicznym ze skórki winogron nasączy się komórki rakowe w naczyniu, w jakimś laboratorium.
EnglishBut you have a bonus with this bench. ~~~ Because if you sit a long time in summer in shorts, you will walk away with temporary branding of the story element on your thighs.
Zaletą tej ławki jest to, że jeśli latem siedzisz na niej w krótkich spodenkach odejdziesz z tymczasowym oznakowaniem elementu historii na twoich udach.
EnglishAs many of you know, this is the composition where the pianist sits at a bench, opens up the piano and sits and does nothing for four minutes and 33 seconds -- that period of silence.
Jak wielu z was wie, to kompozycja, gdzie pianista siada na stołku, otwiera pianino, siedzi i nic nie robi przez 4 minuty i 33 sekundy - taki okres ciszy.
English(FR) Madam President, I am not taking the floor under the 'catch-the-eye' procedure; I simply wish to lament the fact that the Council bench is hopelessly empty.
(FR) Pani przewodnicząca! Nie zabieram głosu w ramach procedury przyciągania uwagi do swojej osoby; po prostu pragnę wyrazić żal z tego powodu, że fotele Rady są tak rozpaczliwie puste.
English. - (DE) Mr President, first of all, thank you very much to Mario Mantovani, who followed the footsteps of his neighbour on the bench in this question.
w imieniu grupy Verts/ALE. - (DE) Panie przewodniczący! Po pierwsze, bardzo dziękuję Mario Mantovaniemu, który w tej kwestii poszedł w ślady swojego sąsiada z ławy poselskiej.

Muita sanoja

English
  • the bench

Etsi lisää sanoja Suomi-englanti sanakirjasta.