"the behest" - Puolakielinen käännös

EN

"the behest" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "the behest".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "the behest" puolaksi

the artikkeli
the konjunktio
Polish
behest substantiivi

Esimerkkejä "the behest"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishTaiwan's exclusion from this body at the behest of China is reprehensible.
Wykluczenie Tajwanu z tego organu na życzenie Chin jest naganne.
EnglishWe will not suffer armed police coming in at the behest of EUROPOL.
Nie zniesiemy więc uzbrojonej policji przysłanej na rozkaz EUROPOLU.
EnglishAt the Council's behest, the Commission began to explore the possibility of establishing such a centre in the European Union.
Na życzenie Rady Komisja zaczęła badać możliwości ustanowienia takiego centrum w Unii Europejskiej.
EnglishBut some Member States continue to resist change at the behest of importers and companies which outsource manufacturing.
Jednak niektóre państwa członkowskie są niechętne tej zmianie pod wpływem importerów i przedsiębiorstw podzlecających produkcję.
EnglishRecent developments seem to indicate that the second Khodorkhovsky trial was conducted at the behest of high political figures.
Ostatnie wydarzenia zdają się wskazywać, że drugi proces Chodorowskiego był przeprowadzony na żądanie wysoko postawionych polityków.
EnglishThere is no doubt that this development has had an impact on birth rates, which have been depressed artificially at the behest of economic forces.
Nie ma wątpliwości, że ta sytuacja wpływa na przyrost naturalny, który został sztucznie obniżony za sprawą czynników ekonomicznych.
EnglishEutelsat reaffirmed to the Commission that they had not taken any action against NTDTV at the behest of the Government of China or anyone else.
Eutelsat ponownie zapewnił Komisję, iż nie podejmował żadnych działań w stosunku do NTDTV na żądanie rządu chińskiego ani nikogo innego.
Englishat the behest of sb
Englishat the behest of sb
Englishat sb's behest
EnglishAs mentioned by Mrs Grybauskaitė, and at her behest, improvements have been made in recent years, but uncertainties related to the financial year 2009 remain considerable.
Jak wspomniała pani Grybauskait- i na jej prośbę - w ostatnich latach nastąpił pewien postęp, lecz nadal pozostaje znaczna doza niepewności w związku z rokiem budżetowym 2009.
English(FR) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, on 9 May, the EU, at the behest of the Ministers for the Economy and Finance, gave a firm response to the financial markets.
. - (FR) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! W dniu 9 maja UE, na wniosek ministrów gospodarki i finansów, udzieliła rynkom finansowym zdecydowanej odpowiedzi.

Muita sanoja

English
  • the behest

Lisää Suomi-englanti sanakirjassa.