"the beginnings" - Puolakielinen käännös

EN

"the beginnings" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "the beginnings".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "the beginnings" puolaksi

the artikkeli
the konjunktio
Polish
beginnings substantiivi
Polish
beginning substantiivi
beginning adjektiivi
to begin verbi

Esimerkkejä "the beginnings"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishFrom about the beginnings of humanity to 1500: zero economic growth, nothing.
Od początku ludzkości......do 1500 roku, wzrost ekonomiczny wynosi zero, nic.
EnglishSo I think it's clear we have the beginnings of a solution to this enormous problem.
Myślę więc, że mamy zaczątki rozwiązania tego olbrzymiego problemu.
EnglishWhen most people think about the beginnings of AIDS, they're gonna think back to the 1980s.
Gdy większość ludzi myśli o początkach AIDS, wracają pamięcią do lat osiemdziesiątych.
EnglishKyoto: the beginnings of struggling to create a treaty-based organization.
Kioto: początki starań o powołanie pokojowej organizacji. ~~~ G20.
EnglishSo we are starting to get a handle on this, but only just the beginnings.
Więc zaczynamy to wszystko rozumieć, ale są to dopiero początki.
EnglishThis report is a first step towards the beginnings of freedom of expression and clear-sightedness.
Niniejsze sprawozdanie stanowi pierwszy krok w kierunku wolności słowa i przejrzystości.
EnglishI think that the content of this report could form the beginnings of a union of this kind.
Myślę, że to sprawozdanie może dać początek tego typu unii.
EnglishThis looks and feels to me like the beginnings of successful partnership.
Wygląda mi to na początki udanego partnerstwa.
EnglishUnfortunately, as the current debate has also shown, the beginnings of the Hungarian Presidency are turbulent.
Niestety, jak wykazała też dzisiejsza debata, początki prezydencji węgierskiej są burzliwe.
EnglishFrom your beginnings in Africa, through each generation, may be passed on to you, in your creation.
Od waszych początków w Afryce, przez każde pokolenie, mógł być przekazywany wam, w procesie waszego stworzenia.
EnglishAnd there we have the beginnings of a European standing army.
I oto mamy początki stałej europejskiej armii.
EnglishAs far as finance is concerned, beginnings are often rather modest and, at the same time, very necessary.
W kwestii dotyczącej finansów, to na początku są one często raczej skromne, ale jednocześnie bardzo konieczne.
EnglishWe have beginnings, which is a very good thing, I think.
Mamy jednak początki, które uważam za dobre.
EnglishWe have seen such beginnings fail in the past.
Już w przeszłości byliśmy świadkami takich początków.
EnglishUniversities elsewhere may be overtaking us, but they owe their beginnings to European universities.
Uniwersytety w innych częściach świata mogą nas wyprzedzać, ale przecież swe początki zawdzięczają uniwersytetom europejskim.
EnglishAnd I knew it would grow to become the proud beginnings of the community-led revitalization of the new South Bronx.
Trzeba go ocalić. ~~~ Uwierzyłam, że może to być początek rewitalizacji Południowego Bronxu, którą zajmą się mieszkańcy.
EnglishDo you not think that early, drastic cuts in public expenditure could stop the small beginnings of recovery in their tracks?
Czy nie uważa pan, że wczesne drastyczne cięcia wydatków publicznych mogą zahamować początki ożywienia gospodarczego?
EnglishAnd I want to tell this little story about my own beginnings because it's very interrelated to happiness and Agnes.
Nigdy się nie pojawił, ale dzięki tej fantazji nie zwariowałam i jakoś dałam radę przetrwać, bo wierzyłam, że ktoś mnie uratuje.
EnglishHere, we have the beginnings of a compromise.
EnglishOf course we should be critical, but we should also acknowledge that there are the beginnings of something here that we should encourage.
Powinniśmy oczywiście być krytyczni, ale powinniśmy również przyznać, że jest tu zalążek czegoś, co powinniśmy wspierać.

Muita sanoja

English
  • the beginnings

Lisää käännöksiä bab.la:n Suomi-englanti sanakirjassa.