"the beginning of the year" - Puolakielinen käännös

EN

"the beginning of the year" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "the beginning of the year".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "the beginning of the year" puolaksi

the artikkeli
the konjunktio
Polish
beginning substantiivi
beginning adjektiivi
to begin verbi
of prepositio
Polish
year substantiivi
Polish

Esimerkkejä "the beginning of the year"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAt the beginning of next year we will also come with a new audiovisual strategy.
Na początku przyszłego roku ogłosimy także nową strategię audiowizualną.
EnglishVery soon, at the beginning of next year, we will have all the evidence.
Wkrótce, bo już na początku przyszłego roku, będziemy mieć wszystkie dowody.
EnglishAs you are aware, at the beginning of this year, more than 300 Muslims were massacred.
Jak państwo wiedzą, na początku tego roku w masakrze straciło życie ponad 300 muzułmanów.
EnglishWe started at the beginning of the year and we are finishing with the Belgian Presidency.
Zaczęliśmy je na początku roku i kończymy wraz z zakończeniem belgijskiej prezydencji.
EnglishThat's where, according to my analyses, the Iranians were at the beginning of this year.
To właśnie tu, według moich analiz, byli Irańczycy na początku tego roku.
EnglishYou know that this new control regulation has been in force since the beginning of this year.
Jak Państwo wiedzą, to nowe rozporządzenie obowiązuje od początku tego roku.
EnglishThe Czech presidency had been monitoring the situation well before the beginning of the year.
Prezydencja czeska dobrze monitorowała sytuację już przed początkiem roku.
EnglishAt the beginning of this year, I wrote to the Minister of Justice in Athens raising the case.
Na początku bieżącego roku pisałem w tej sprawie do ministra sprawiedliwości w Atenach.
EnglishThis agreement was initialled by negotiators at the beginning of the year.
Rozmowy na jego temat negocjatorzy zainicjowali na początku roku.
EnglishSince the beginning of the year violence in Afghanistan has cost the lives of more than 2 200 people.
Od początku roku rosnąca przemoc w Afganistanie kosztowała życie ponad 2 200 ludzi.
EnglishWe hope this can be achieved by the end of this year or the beginning of next year.
Mamy nadzieję, że osiągnięcie tego celu będzie możliwe pod koniec tego roku lub na początku przyszłego.
EnglishSo, Safe is the last exhibition that I did at MoMA and it ended at the beginning of last year.
'Ochrona' to ostatnia wystawa jaką kierowałam w MoMA, zakończyła się na początku zeszłego roku.
EnglishSince the beginning of this year alone, three peaceful demonstrations have been brutally suppressed.
Tylko od początku roku brutalnie stłumiono trzy pokojowe demonstracje.
EnglishBut in any event, by the end of this year, beginning of next year, we get to a stable equilibrium outcome.
Tak czy inaczej, z końcem tego roku, początkiem następnego, otrzymamy stan równowagi.
EnglishI therefore do not expect the results to arrive before the end of this year or the beginning of next year.
Stąd nie spodziewam się rezultatów przed końcem bieżącego roku lub początkiem przyszłego.
EnglishThe Council agreed on a general approach at the beginning of the year.
Rada uzgodniła ogólne podejście na początku roku.
EnglishAt the beginning of each year the Commission shall send a report to the European Parliament and the Council.
Na początku każdego roku Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie.
EnglishThe information we have suggests there may have been around 100 executions since the beginning of this year.
Informacje, które mamy, sugerują, że mogło dojść do około 100 egzekucji od początku tego roku.
EnglishFor example, there is a ban on the trade in dog and cat skins, which came into force at the beginning of this year.
Mamy np. zakaz handlu skórami psów i kotów, który wszedł w życie na początku bieżącego roku.
EnglishCompared to the beginning of the year, the euro depreciation in real effective terms amounts to around 7%.
W porównaniu z początkiem roku deprecjacja euro w rzeczywistym ujęciu efektywnym wynosi obecnie około 7 %.

Muita sanoja

English
  • the beginning of the year

Lisäksi bab.la tarjoaa käyttäjilleen Suomi-englanti sanakirjan josta löytyy lisää käännöksiä.