"the beginning of the end" - Puolakielinen käännös

EN

"the beginning of the end" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "the beginning of the end".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "the beginning of the end" puolaksi

the artikkeli
the konjunktio
Polish
beginning substantiivi
beginning adjektiivi
to begin verbi
of prepositio
Polish
end substantiivi
end adjektiivi
to end verbi

Esimerkkejä "the beginning of the end"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIn any case, the spring European Council marks the beginning, not the end, of the process.
W każdym razie wiosenna Rada Europejska wyznacza początek, a nie koniec procesu.
EnglishNo: it is more likely that what has happened in the last week marks the beginning of the end.
Nie: bardziej prawdopodobne jest to, że zdarzenia minionego tygodnia oznaczają początek końca.
EnglishAn inheritance [may be] gotten hastily at the beginning; But the end thereof shall not be blessed.
Dziedzictwu prędko z początku nabytemu naostatek błogosławić nie będą.
EnglishI see a dividend: possibly the beginning of the end of this whole mad and unwanted project.
Widzę pewną korzyść: być może początek końca tego całego szalonego i niechcianego przedsięwzięcia.
EnglishIf the bankrupt states remain in the euro area, this will mark the beginning of the end for the euro.
Jeśli państwa będące w stanie upadłości pozostaną w strefie euro, będzie to początek końca wspólnej waluty.
EnglishThe presentation marks a beginning and an end.
Prezentacja ta stanowi zarówno początek, jak i koniec.
EnglishThis is not the end, this is the beginning of the end."
EnglishIf the question of where to start seems overwhelming you are at the beginning, not the end of this adventure.
Jeśli pytanie, od czego zacząć, wydaje się wam przytłaczające, to znajdujecie się na początku, a nie końcu tej przygody.
EnglishIn fairness to Mr Schulz, he has stayed here from the beginning to the end and I would like to compliment him on that.
Trzeba przyznać panu posłowi Schulzowi, że pozostał tutaj od początku do końca i należą mu się za to słowa uznania.
English(PT) Mr President, optimistic proclamations are being made concerning the announcement of the beginning of the end of the crisis.
(PT) Panie przewodniczący! Pojawiły się optymistyczne deklaracje, dotyczące zapowiedzi początku końca kryzysu.
EnglishTo quote Jean-Pierre Jouyet, 'these two texts are a beginning, not an end, and leave room for circular migration'.
Cytuję pana Jeana-Pierre'a Jouveta: "te dwa teksty stanowią nie koniec, lecz początek i otwierają drogę dla imigracji obiegowej”.
EnglishHowever, then the analysis informs us only about the beginning and the end, telling us nothing about what happened in the middle.
Jednak taka analiza mówi nam tylko, co było na początku i co jest na końcu, ale nic o tym, co działo się w międzyczasie.
EnglishAnd president Medvedev of Russia, for example, pronounced in 2008 this was the beginning of the end of United States power.
W rzeczy samej, z kryzysem finansowym z 2008 roku, wiele osób dochodzi do wniosku, że widzimy początek końca amerykańskiej potęgi.
EnglishFilmmakers, for example, are the experts in monologue making: you make a film and it has a well-formed beginning, middle and end, and in some sense the art of it is that.
Film ma jasny początek, środek i koniec. ~~~ W pewnym sensie na tym polega sztuka filmowa.
EnglishThe leader of the Iranian opposition in exile, Mrs Rajavi, has said that what has happened in Iran is the beginning of the end of the regime.
Liderka irańskiej opozycji na emigracji pani Radżawi powiedziała, że to, co wydarzyło się w Iranie, to początek końca tego reżimu.
EnglishA great Italian judge, Giovanni Falcone, who was murdered by the Mafia, used to say that the latter was a phenomenon that had a beginning and an end.
Wybitny włoski sędzia Giovanni Falcone, zamordowany przez mafię, mawiał, że mafia to zjawisko mające swój początek i koniec.
EnglishYou'd be able to open portions in order to change the procession, allow people to come in and out for an intermission, or to enter for the beginning or the end of a performance.
Częściowe odsłonięcie utworzy wyjście w czasie antraktu, na początku lub na końcu przedstawienia.
EnglishThe study lasted nine months, and measured the height at the beginning and the end of the study, and the speed of growth during the study.
Badanie trwało dziewięć miesięcy; przy rozpoczęciu i przy zakończeniu badania mierzono wzrost dzieci, a w trakcie badania oceniano tempo wzrostu.
EnglishThe study lasted 12 months, and measured the children 's height at the beginning and the end of the study, and the speed of growth during the study.
Badanie trwało 12 miesięcy; mierzono w nim wzrost dzieci na początku i przy zakończeniu badania oraz prędkość wzrastania w czasie trwania badania.
EnglishI think that drawing up a White Paper on this subject, as is proposed in the report, could be a good 'beginning of the end' for this bizarre situation.
Uważam, iż przygotowanie poświęconej temu białej księgi, co zaproponowano w sprawozdaniu, mogłoby stać się dobrym "początkiem końca” tej dziwnej sytuacji.

Muita sanoja

English
  • the beginning of the end

Lisäksi bab.la tarjoaa käyttäjilleen Suomi-englanti sanakirjan josta löytyy lisää käännöksiä.