"tell you something" - Puolakielinen käännös

EN

"tell you something" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "tell you something".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "tell you something" puolaksi

to tell verbi
you substantiivi
Polish
you pronomini
to something verbi
Polish
something pronomini
Polish

Esimerkkejä "tell you something"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHowever, in that respect, let me tell you something that you may not be aware of.
W tym względzie pozwolę sobie jednak powiedzieć coś, czego Państwo możecie nie być świadomi.
EnglishI want to tell you something, that the Internet and connectivity has created [a] new mindset.
Chciałbym wam powiedzieć, że Internet i dostęp, globalna łączność stworzyły nową mentalność.
EnglishSo the list of ingredients does tell you something, and sometimes it tells you something that's wrong.
Zatem lista składników coś ci mówi, i czasem nawet mówi, że coś jest z czymś nie tak.
EnglishWell, I have to tell you something very odd, and that is that being exposed to low oxygen does not always kill.
Zacząłem myśleć, czy nie udałoby się jakoś powtórzyć tego, co przytrafiło się narciarce.
English(FR) And, Mr Cohn-Bendit, I wish to tell you something.
(FR) A ponadto, panie Cohn-Bendit, chciałbym panu coś powiedzieć.
EnglishMore generally, I want to tell you something about behavioral economics.
Chcę coś dodać na temat ekonomii behawioralnej.
EnglishShe took me out back and she said, "Bryan, I'm going to tell you something, but you don't tell anybody what I tell you."
Wzięła mnie i powiedziała: "Bryan, coś ci powiem, ale nikomu nie możesz o tym powiedzieć".
EnglishI'm going to tell you something I probably shouldn't.
Powiem wam coś, czego pewnie nie powinienem mówić.
EnglishThe first is to tell you something about pollen, I hope, and to convince you that it's more than just something that gets up your nose.
Chcę opowiedzieć o pyłkach i przekonać was, że są czymś więcej, niż tylko przyczyną kichania.
EnglishWhich should tell you something about that relationship.
EnglishLet me tell you something about Kimberly Joyce.
EnglishLet me tell you something, Polly Harrington.
EnglishI've got to tell you something, Cledir.
EnglishTell you something you can do for me.
EnglishLet me tell you something interesting.
EnglishLet me tell you something, Alex.
EnglishTell you something about your prisms.
EnglishI, uh, I have to tell you something.
EnglishI forgot to tell you something.
EnglishI can tell you something for certain: those sorts of extreme ideas would not and will not be tolerated in my country, thank you very much.
Jedno mogę panom powiedzieć bez wahania. Ekstremistyczne idee tego rodzaju nie byłyby i nie będą tolerowane w moim kraju.

Muita sanoja

English
  • tell you something

Tutustu bab.la:n Suomi-englanti sanakirjaan.