"telephone number" - Puolakielinen käännös

EN

"telephone number" puolaksi

EN telephone number
volume_up
{substantiivi}

telephone number (myös: phone number)
If we share your telephone number with a seller, we will display a notification message under Billing Information and Privacy before you submit your purchase.
Jeśli sprzedawca ma otrzymać numer telefonu kupującego, odpowiedni komunikat jest wyświetlany przed dokonaniem zakupu w obszarze Informacje o płatnościach i prywatność.
Baroness Ashton, ending on a humorous note, I would like to express the hope that you have already sent your telephone number not only to Henry Kissinger, but also to Hilary Clinton.
Kończąc humorystycznie chciałbym wyrazić nadzieję, że pani, baronesso, przesłała już swój numer telefonu nie tylko Henry'emu Kissingerowi, ale także Hilary Clinton.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "telephone number":

telephone number

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "telephone number" puolaksi

telephone substantiivi
telephone adjektiivi
to telephone verbi
number substantiivi
number adverbi
Polish
to number verbi

Esimerkkejä "telephone number"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishFor certain transactions, sellers may require access to your telephone number.
W przypadku niektórych transakcji sprzedawcy mogą wymagać podania numeru telefonu kupującego.
EnglishWhat a good initiative it was to set up a single telephone number.
Jak dobrą inicjatywą było stworzenie jednego numeru telefonu.
EnglishThe single telephone number that Henry Kissinger allegedly demanded is brought up again and again.
Wciąż podnoszona jest kwestia tego jednego numeru telefonu, który rzekomo domagał się Henry Kissinger.
EnglishSome people felt compelled to ask the eternal question about Mr Kissinger and the telephone number.
Niektórzy czuli się zmuszeni zadać odwieczne pytanie dotyczące Henry'ego Kissingera i numeru telefonu.
EnglishThis telephone number would provide the necessary aid, assistance and support for children in their time of need.
Pod tym numerem telefonu dzieci będące w potrzebie otrzymywałyby niezbędną pomoc i wsparcie.
EnglishHow are you going to determine if anybody has bad intentions on the basis of his telephone number or his credit card number?
Jak można ustalić, czy ktoś ma złe zamiary na podstawie jego numeru telefonu lub karty kredytowej?
EnglishThe moving of a telephone number from one service provider to another must be done within one working day.
Przeniesienie numeru telefonu od jednego dostawcy usług do innego musi się odbywać w terminie jednego dnia roboczego.
EnglishOther measures now under way include the creation of a standard helpline telephone number, 116 000, which will be the same throughout Europe.
Inne środki obecnie rozważane obejmują utworzenie standardowej linii telefonicznej pomocy z jednakowym w całej Europie numerem 116 000.
EnglishThe fact is, Commissioner, that you would probably not give me your credit-card details, your telephone number and your address, even if I asked nicely.
Prawda jest taka, pani komisarz, że nie dałaby mi pani chyba danych pani karty kredytowej, numeru telefonu ani adresu, nawet gdybym ładnie poprosił.
EnglishThe idea of a single telephone number in Europe for urgent calls should have been specifically implemented by each Member State by the end of September.
Pomysł założenia wspólnej dla całej Europy alarmowej linii telefonicznej powinien zostać wprowadzony w życie przez każde z państw członkowskich do końca września.
EnglishMaybe we do not have this single telephone number, but if you make a comparison with the United States - in connection with climate protection, for example - who should we call?
Być może nie mamy go, lecz jeśli porównamy się ze Stanami Zjednoczonymi - choćby pod względem kwestii ochrony klimatu - do kogo powinniśmy dzwonić?