"technologies available" - Puolakielinen käännös

EN

"technologies available" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "technologies available".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "technologies available" puolaksi

technologies substantiivi
technology substantiivi
available adjektiivi

Esimerkkejä "technologies available"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIf we want to be successful, we must seriously consider using all the technologies available.
Jeżeli chcemy odnieść sukces, musimy poważnie rozważyć wykorzystanie wszystkich dostępnych technologii.
EnglishAfter all, the new technologies available with the fourth generation networks will open up a whole new world of possibilities.
Przecież nowe technologie dostępne dzięki sieciom czwartej generacji otworzą przed nami mnóstwo możliwości.
EnglishAnd on this curve, riding on Moore's Law, are a set of extraordinarily powerful technologies available to all of us.
Na tej krzywej, opartej na Prawie Moore'a, umieszczone są niesamowite i potężne technologie, które są dla nas dostępne.
EnglishIt is important to ensure that there is greater transparency and better financial information, using the technologies available.
Ważne jest, by zapewnić większą przejrzystość i doskonalszy proces informacji finansowej przy wykorzystaniu dostępnych technologii.
EnglishTherefore, it must be mandatory for the nuclear safety standards throughout Europe to be based on the best available technologies.
Z tego względu normy bezpieczeństwa jądrowego w całej Europie muszą obowiązkowo opierać się na najlepszych dostępnych technologiach.
EnglishLocally available technologies and resources were considered sufficient, and Ukraine expressed no need for additional emergency equipment.
Technologie i zasoby występujące lokalnie okazały się wystarczające, a Ukraina nie wyraziła zapotrzebowania na sprzęt ratunkowy.
EnglishMy political group has done this, and we believe that even with the technologies currently available we should support Mr Tabajdi's report.
Moja grupa polityczna to zrobiła i uważamy, że nawet przy obecnie dostępnych technologiach należy poprzeć sprawozdanie pana posła Tabajdi.
EnglishIf this work is to be carried out effectively, Member States have to acquire, or be in a position to develop and modernise, the technologies available.
Aby praca ta sprawnie przebiegała, państwa członkowskie muszą nabyć dostępne technologie lub mieć możliwość ich opracowania i modernizacji.
EnglishWe are promoting best available technologies in Europe for the sake of health, for the sake of the environment, but also for the sake of the competitiveness of European industry.
Propagujemy najlepsze dostępne technologie w Europie dla dobra zdrowia, środowiska, lecz również dla dobra konkurencyjności europejskiego przemysłu.
EnglishThese new clean technologies are available; it is up to us to accelerate their use in our policies for the benefit of everybody, and especially of developing countries.
Te nowe czyste technologie są dostępne; do nas należy przyspieszenie ich wykorzystania w naszej polityce z korzyścią dla wszystkich, a szczególnie krajów rozwijających się.
EnglishAs I indicated, due to the new technologies that are available, organised crime groups have extraordinarily sophisticated means of operation that are extremely difficult to combat.
Jak zauważyłem, z powodu nowych technologii, które są dostępne, zorganizowane grupy przestępcze dysponują niezwykle wyrafinowanymi metodami działania, które niezmiernie trudno zlikwidować.

Muita sanoja

English
  • technologies available

Enemmän käännöksiä Suomi-englanti sanakirjassa.