"teach you" - Puolakielinen käännös

EN

"teach you" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "teach you".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "teach you" puolaksi

teach substantiivi
to teach verbi
you substantiivi
Polish
you pronomini

Esimerkkejä "teach you"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishYou cannot teach children in schools that have no paper because it is banned.
Nie można uczyć dzieci w szkołach, gdzie nie ma papieru, gdyż jest zakazany.
EnglishAnd demand that the people who teach you acknowledge them and celebrate them too.
I wymagajcie, by ludzie, którzy Was uczą, również przyznawali się do nich i ich czcili.
Englishfor the Holy Spirit shall teach you in that very hour what ye ought to say.
Albowiem Duch Święty nauczy was onejże godziny, co byście mówić mieli.
EnglishIf it were that, I would just save you the talk, and teach you the gesture.
Gdyby to na tym polegało, oszczędziłbym wam wykładu, a nauczył gestu.
English(Honk) (Applause) And when you get a very small one -- (Honk) This is what the kids teach you.
(Trąbnięcie) (Brawa) A jak już się ma bardzo małą... (Trąbnięcie) Tego uczą nas dzieci.
EnglishI asked that girl, "Would you teach them enough biotechnology to pass?"
Poprosiłem ją, żeby nauczyła ich biotechnologii na tyle, by zdali.
EnglishCome, ye children, hearken unto me: I will teach you the fear of Jehovah.
Lwięta niedostatek cierpią i głód; lecz szukającym Pana nie będzie schodziło na wszelkiem dobrem.
EnglishIf you've had any design courses, they would teach you you can't read this.
Podczas kursów intuicyjnego projektowania, na pewno powiedzieliby Wam, że tego nie da się przeczytać.
EnglishAnd my definition of a theory is, it’s not just something that you teach people; it’s labor saving.
Dla mnie celem teorii jest nie tylko edukacja, ale też oszczędność pracy.
EnglishCan you teach us?" So, we started an afterschool for our parents, for our mothers.
Uruchomiliśmy szkołę wieczorową dla rodziców, matek.
EnglishI will teach you concerning the hand of God; That which is with the Almighty will I not conceal.
Uczę was, będąc w ręce Bożej, a jako idę z Wszechmocnym, nie taję.
EnglishDoth not even nature itself teach you, that, if a man have long hair, it is a dishonor to him?
Azaż was i samo przyrodzenie nie uczy, iż mężowi, gdyby włosy zapuszczał, jest mu ku zelżywości?
EnglishYour doctor or nurse must teach you how to inject BYETTA before you use it for the first time.
Przed pierwszym zastosowaniem leku lekarz lub pielęgniarka poinformują pacjenta jak należy wstrzykiwać lek BYETTA.
EnglishOne of the things that I've done for my science students is to tell them, "Look, I'm going to teach you college-level physics.
Raz powiedziałem swoim uczniom: "Słuchajcie, będę was uczył fizyki na poziomie studiów.
EnglishYou teach: it's generosity," was all I could think of.
To było wszystko, co mi wówczas przyszło na myśl.
EnglishIf you teach a man to fish, you feed him for a lifetime."
Naucz go łowić, a wystarczy mu na całe życie".
EnglishBut I will first teach you a method, how you can do it without moving the wrist, and then the shortcut.
Ale najpierw pokażę sposób bez przekręcania nadgarstka, a potem skrót. ~~~ bez przekręcania nadgarstka, a potem skrót.
EnglishSo when I was little, my dad would sit me down at night and he would say, "I'm going to teach you about time and space in the future."
To może nawet być gorsze, bo zapis tego procesu pozostanie w sieci.
English., and you decide not to teach, you don't always end up in a place like this.
Oczywiście, jeśli otrzymacie stopień doktora, i zdecydujecie się nie uczyć, nie oznacza to, że wylądujecie w miejscu takim jak to.
EnglishFor 10 dollars, you can manufacture and ship an insecticide treated bed net and you can teach someone to use them.
10 dolarów starczy na produkcję i transport moskitier impregnowanych środkiem owadobójczym i nauczenie, jak ich używać.

Muita sanoja

English
  • teach you

Suomi-englanti sanakirjasta löydät lisää käännöksiä.