"to subvert" - Puolakielinen käännös

EN

"to subvert" puolaksi

volume_up
to subvert {transitiiviverbi}

EN to subvert
volume_up
{transitiiviverbi}

1. "government"

The problem is that digital technology has completely subverted the logic of this physically fixed, expression versus idea concept.
Niestety cyfrowa technologia kompletnie obaliła logikę fizycznie ustalonego wyrazu w porównaniu z pomysłem.
volume_up
obalać {vb:n imp.}

2. "belief, idea, ideology"

to subvert
volume_up
zadać kłam {v.} [kork.] (czemuś)
to subvert
volume_up
zadawać kłam {v.} [kork.] (czemuś)

3. "diplomat, agent"

to subvert (myös: to corrupt)
volume_up
korumpować {vb:n imp.}
to subvert
volume_up
skorumpować {vb:n perf.}

4. "negotiations, talks"

to subvert
to subvert

Esimerkkejä "to subvert"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHow could it respond, in a way, to acknowledge or subvert the fact that we're looking at it?
Jak mogłaby reagować, w sensie potwierdzenia bądź zignorowania faktu, że na nią patrzymy?
EnglishThey have to subvert tradition that once silenced them in order to give voice to new aspirations.
Muszą osłabiać tradycję, która kiedyś ich uciszała, aby oddać głos nowym aspiracjom.
EnglishTo subvert a man in his cause, the Lord approveth not.
Aby kto wywrócił człowieka w sprawie jego, Pan się w tem nie kocha.
EnglishThe main person to subvert this concept, from a semantic point of view, is called Antonio Di Pietro.
Pierwszą osobą, która naruszyła to pojęcie, z punktu widzenia semantyki, jest pan Antonio Di Pietro.
EnglishThe subject matter was not controversial and there were no amendments during the plenary session that could subvert the report's basic content.
Jego przedmiot nie jest kontrowersyjny, a na posiedzeniu plenarnym nie zgłoszono żadnych poprawek, które mogły podważyć jego podstawowe założenia.
EnglishThe time has come to condemn the attempts by ex-President Gbagbo and his supporters to violently subvert the wish of the Ivorian people.
Nadszedł czas, aby potępić brutalne próby uzurpowania sobie władzy przez byłego prezydenta Gbagbo i jego zwolenników w imieniu ludności Wybrzeża Kości Słoniowej.
EnglishThese are people who, being forced to operate in a system that demands rule-following and creates incentives, find away around the rules, find a way to subvert the rules.
Są to ludzie, którzy będąc zmuszeni do pracy w systemie wymagającym przestrzegania zasad i tworzącym zachęty potrafią obejść zasady, znajdują sposób ich zniesienia.