"stigma" - Puolakielinen käännös

EN

"stigma" puolaksi

volume_up
stigma {subst.}

EN stigma
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

stigma
stigma (myös: mark, stamp, cachet, earmark)
This, too, is a self-perpetuating stigma, which is untenable.
Jest to również samoutrwalające się piętno, na które nie możemy przystać.
In other words, they have maintained the stigma of collective guilt for the Sudeten German and Hungarian ethnic groups.
Innymi słowy, utrzymano piętno zbiorowej winy grup etnicznych Niemców Sudeckich i Węgrów.
Problemem jest również piętno społeczne.

2. Kasvitiede

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "stigma":

stigma

Esimerkkejä "stigma"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishSuch practices are a further stigma of shame on the governing authorities in Tehran.
Tego typu praktyki jeszcze bardziej kompromitują obecne władze w Teheranie.
EnglishUnless they are freed from such stigma, nobody will wish to accept them.
Bez takiego zniesienia napiętnowania nikt nie będzie chciał takich ludzi do siebie przyjmować.
EnglishThe fear of knowing one has the disease and of having to live with a stigma is still very prevalent.
Nadal znacznie przeważa strach przed wiedzą o chorobie i koniecznością życia z piętnem.
EnglishHe never told anyone that he had AIDS, his fear of the stigma was so strong.
Nie powiedział nikomu o AIDS, tak bardzo bał się piętna.
EnglishAnd I'm going to talk about HIV today, about the deaths, about the stigma.
A ja będę dzisiaj mówił o HIV, o zgonach, o piętnie.
EnglishBut the concept was that I wanted to take the stigma out of food.
Moim zamysłem było zdjęcie pewnego piętna z jedzenia.
EnglishThe hardest barrier really is around stigma reduction.
Największym problemem jest jednak pozbycie się piętna.
EnglishAnd this is so important in breaking through the stigma.
To jest bardzo ważne w przełamywaniu tego piętna.
EnglishAnd the other thing was, there was no stigma.
EnglishBut it actually does the contrary, because this law may well foster ignorance, taboo and stigma.
Ale faktycznie jej działanie jest odwrotne, bowiem ta ustawa może równie dobrze propagować niewiedzę, zakaz poruszania tematów tabu oraz stygmatyzację.
EnglishAnd in a way because of the stigma, by wearing this t-shirt I say, "Yes, we can talk about this issue.
To sposób walki z "piętnem zakażenia", hasło, które mówi "Można o tym rozmawiać, nie trzeba się z tym kryć".
EnglishThey bring out the issues of stigma.
EnglishOtherwise, aside from the stigma of shame, the EU must consider taking particularly effective action against ex-imperial Japan.
W przeciwnym razie, obok piętna hańby, UE będzie musiała rozważyć podjęcie szczególnie skutecznych działań wobec byłej cesarskiej Japonii.
EnglishA first international conference on stigma and psychiatric care will be organised by the Czech Presidency on 29 May this year.
Pierwsza międzynarodowa konferencja poświęcona napiętnowaniu i opiece psychiatrycznej zostanie zorganizowana w dniu 29 maja br. przez prezydencję czeską.
EnglishSo there's no stigma.
EnglishOne in four people experience mental health problems at least once in their lives, yet there is still stigma attached to mental illness.
Jedna osoba na cztery przynajmniej raz w życiu doświadcza problemów ze zdrowiem psychicznym, mimo to choroby psychiczne są nadal przedmiotem napiętnowania.
EnglishAnd, of course, there is the stigma, when entering into the labour market, of wondering 'am I really needed?'
I oczywiście, jako że stopy bezrobocia są tak wysokie, młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy martwią się: "czy naprawdę jestem potrzebny?”.
EnglishI've always been a bit curious about that because I think stigma is a bad thing, whereas lots of sex is quite a good thing, but we'll leave that be.
Zawsze budziło to moją ciekawość, ponieważ dla mnie etykietowanie jest niedobre, podczas gdy dużo seksu wcale nie jest złe, ale niech już tak będzie.
EnglishAnd the third, and maybe the most grand, is to find ways to empower women, enable them to fight the stigma and to live positive and productive lives with HIV.
Trzeci i być może najważniejszy: znaleźć sposoby na umocnienie kobiet, umożliwić im walkę z piętnem, które im towarzyszy i by mogły żyć pozytywnie, pomimo HIV.
EnglishCan you tell me, Minister, if the conference will address the issue promoting awareness of the condition in order to decrease the stigma associated with it?
Może mi pan powiedzieć, panie ministrze, czy konferencja zamierza odnieść się do kwestii propagowania świadomości o tej chorobie w celu zmniejszenia kojarzonego z nią piętna?