"spell" - Puolakielinen käännös

EN

"spell" puolaksi

volume_up
spell {subst.}
PL

"spec" englanniksi

EN spell
volume_up
{substantiivi}

If you change the spell again, you change the sequence again.
Jeżeli znowu zmienimy zaklęcie, ponownie zmienimy kolejność.
And the neat thing is that if you change the sequence and change the spell, you just change the sequence of the staples.
Świetne jest to, że jeżeli zmienimy kolejność i zaklęcie, zmienimy również sposób ułożenia spinaczy.
When the witches cast a magic spell on you, it was not in your self-interest -- it was to get you to act against your interest.
W toku dziejów, kiedy wiedźmy rzucały na kogoś magiczne zaklęcie, nigdy nie robiły tego, by przynieść temu komuś pożytek; ich celem było zmusić go, by działał na swoją niekorzyść.
spell (myös: interval, period, season, stint)
That is particularly gratifying after a five-year barren spell in the communication of European competition policy on the part of the European Commission.
To szczególnie cenne po pięcioletnim jałowym okresie, jeśli chodzi o komunikowanie przez nią europejskiej polityki konkurencji.
Furthermore, climate change in our own countries means more intense rainfall, longer dry spells and less snowfall.
Ponadto zmiany klimatyczne w naszych krajach oznaczają intensywniejsze deszcze, dłuższe okresy suszy oraz słabsze opady śniegu.
spell (myös: shift)
spell (myös: interval)
The spell is breaking and the shamanistic incantations are losing their force.
Czar pryska, a szamańskie zaśpiewy tracą moc.
The other thing that we believe is that art shouldn't explain itself, that artists shouldn't say what they're up to, because if they said it, it might destroy the spell and we might find it too easy.
Wierzymy też, że sztuka nie powinna sama się wyjaśniać, a artyści nie powinni zdradzać, co tworzą, ponieważ wtedy czar pryśnie i sztuka będzie dla nas zbyt prosta.
spell (myös: appeal, attraction, glamor, glamour)
Urok był dosłownie magicznym zaklęciem.

Esimerkkejä "spell"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThis would spell disaster, both for our climate and for our credibility.
To byłoby katastrofą, zarówno dla klimatu, jak i dla naszej wiarygodności.
EnglishI thought about that for quite a spell, and I wanted to come up with my own definition.
Myślałem nad rozwiązaniem przez jakiś czas i chciałem stworzyć własną definicję sukcesu.
EnglishTo spell it out, we also expect a revision proposal for the current financial perspective.
Oczekujemy również, i należy to wyraźnie powiedzieć, propozycji zmian obecnej perspektywy finansowej.
EnglishOn 25 August, 57 Eritrean migrants were finally rescued after a lengthy spell in Maltese waters.
25 sierpnia udało się ostatecznie uratować 57 Ertytrejczyków, którzy długo dryfowali w wodach Malty.
EnglishAnd it went like this: "R-O-W-D-I-E, that's the way we spell rowdie.
Tak to szło: HA-HA-HA-ŁAS-UJMY! ~~~ Wykrzyczmy to słowo.
EnglishThe random characters that happened to be shown to the user were W, A, I, T, which, of course, spell a word.
Losowe znaki, które zobaczył użytkownik to W, A, I, T, ułożone w angielskie słowo "CZEKAJ".
EnglishClick the Spell check button to check your spelling on emails and contact forms.
Kliknięcie przycisku Sprawdź pisownię umożliwia sprawdzanie pisowni w wiadomościach e-mail i formularzach kontaktowych.
EnglishNeed I spell out exactly what will be required of the Irish in relation to the Lisbon Treaty?
Czy muszę dokładnie wyjaśniać, czego będzie się oczekiwać od Irlandczyków w związku z Traktatem Lizbońskim?
EnglishHe's taught them to spell his name, which is Aldo.
Uznałem to za interesujące, jednak może powinna znaleźć się osoba zamieszana w to wszystko.
EnglishTurkey must spell out where it stands on the increasingly urgent issue of Tehran's nuclear programme.
Turcja musi określić swoje stanowisko w coraz bardziej palącej sprawie programu nuklearnego Teheranu.
EnglishBecause I will help you catch it, so you can kill it before you turn... and the spell will be broken.
Ponieważ pomogę ci go złapać, abyś mógł go zabić zanim się przemienisz... i klątwa zostanie złamana.
EnglishSo now, the thing is that this is a different kind of spell.
Czyżbyście mieli kompletnie niezabezpieczone komputery?
EnglishAnd you can make a map of the Americas and spell DNA with DNA.
Mamy tu mapę Ameryk i "DNA" napisane w DNA.
EnglishI would like to spell out a couple of key problems.
Chciałbym przedstawić kilka najważniejszych problemów.
EnglishI believe these are topics that we need to have the courage to spell out clearly, defying political correctness.
Wierzę, że są to tematy, które musimy mieć odwagę wyraźnie wyartykułować, wbrew poprawności politycznej.
EnglishTo spell it out, that means that the Member States have no right to prevent free movement without reason.
Oznacza to, mówiąc wprost, że państwa członkowskie nie mają prawa bez powodu nie dopuszczać do swobodnego przepływu.
EnglishSecondly, future legislation must spell out clearly that the CO2 emissions of all cars must be reduced.
Po drugie, przyszłe przepisy muszą jasno pokazywać, że konieczne jest ograniczenie emisji CO2 ze wszystkich samochodów.
EnglishYou can turn off the spell checker by deselecting Show spelling suggestions from the View drop-down menu.
Korzystając z automatycznych korekt, można automatycznie zastąpić konkretne słowo innym natychmiast po wpisaniu tego słowa.
EnglishSo I couldn't figure out for the life of me why we were supposed to be so rowdy, or why we had to spell this word incorrectly.
Nie mogłam zrozumieć, dlaczego miałyśmy tak hałasować, ani dlaczego miałyśmy błędnie wymawiać to słowo.
EnglishSee all Spell check languages
Wszystkie języki dostępne w funkcji Sprawdzanie pisowni.