"sir" - Puolakielinen käännös

EN

"sir" puolaksi

volume_up
sir {subst.}
PL

EN sir
volume_up
{substantiivi}

sir (myös: gentleman, man, master, mister)
Contrary to what you stated, Sir, you were not a difficult colleague.
Nie był Pan ciężkim współpracownikiem, tak jak Pan deklarował.
I find it regrettable that you, Sir, as our President, think otherwise.
Żałuję, że pan, nasz przewodniczący, sądzi inaczej.
Leaving the barracks with Cuthbertson, sir, heading towards the station.
Opuszczał baraki z Cuthbertsonem, proszę pana, podążyli w stronę stacji.

Esimerkkejä "sir"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishLet's do the row before you, starting with you sir: one, two, three, four, five.
Poproszę więc rząd niżej, zaczynając od Pana: raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
English." ~~~ "Yes, sir?" "Are you listening?"
„Chcę ci powiedzieć jedno słowo, tylko jedno słowo.” „Tak, słucham pana?” „Słuchasz?”
EnglishWith all due respect, sir, sometimes when kids grow up they change.
Z całym należytym szacunkiem, ale kiedy dzieci dorastają to czasem się zmieniają.
EnglishLeaving the barracks with Cuthbertson, sir, heading towards the station.
Opuszczał baraki z Cuthbertsonem, proszę pana, podążyli w stronę stacji.
EnglishNo Sir, I cannot do so, the procedures do not authorise me to do so.
Nie, panie pośle, nie mogę tego zrobić, procedury mi na to nie pozwalają.
EnglishTercica Europe Limited Riverside One Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 Republic of Ireland
Tercica Europe Limited Riverside One Sir John Rogerson’ s Quay Dublin 2 Republika Irlandii
EnglishThey had the general appearance of teacups placed on their side, sir.
Ogólnie wyglądały jak filiżanki do herbaty oparte na boku, proszę pana.
EnglishIf the referendum fails, Sir, you will not be thanked by the vast majority of Europeans.
Jeśli referendum skończy się porażką, ogromna większość Europejczyków nie będzie panu wdzięczna.
EnglishThere was a great TED moment, I think it was Sir Ken Robinson, was it?
Był wspaniały moment na TED, to był chyba Sir Ken Robinson, tak?
EnglishDown there somewhere, sir, some women are going on about a recipe.
Gdzieś tam w dole, proszę pana, jakieś kobiety omawiają przepis.
EnglishSir Thomas Brown wrote in 1642, "I am the happiest man alive.
Sir Thomas Brown napisał w 1642 r. "Jestem najszczęśliwym z żyjących.
EnglishI'm afraid, sir, that some of our young nannies, they get homesick, or they have boyfriend problems.
Niestety, niektóre z naszych młodszych niań tęsknią za domem, miewają kłopoty natury sercowej.
English(EL) Sir, your speech is the result of poor information.
Szanowny panie, pańskie wystąpienie jest efektem niedoinformowania.
EnglishNot personally, no, sir, but the 2nd Parachute Regiment were.
Nie osobiście, nie, ale 2- gi Regiment Spadochronowy tam był.
EnglishLet's see, starting with -- let's start with a gentleman first, OK sir, what year was it, first of all?
Może zaczniemy od -- zacznijmy najpierw od jakiegoś dżentelmena.
EnglishThat is like spitting in Parliament's face and we cannot respond by saying 'Yes, sir, great pleasure'.
To jak splunięcie Parlamentowi w twarz, na które nie możemy zareagować mówiąc "tak, z przyjemnością”.
EnglishA very warm welcome to the European Parliament, Sir Jonathan!
Gorąco witamy w Parlamencie Europejskim, Sir Jonathanie!
EnglishOnce again I congratulate you on your report, sir.
Ponownie składam panu gratulację z tytułu pańskiego sprawozdania.
EnglishAnd in doing so, he banished the man out on the right, Sir Lawrence Bragg, who was the Cavendish professor.
I robiąc to pozbawił do tego prawa człowieka Sir Lawrenca Bragga który był profesorem w Cavendish.
EnglishSir Jonathan, on behalf of the European Parliament, I am honoured to thank you for your important message.
Sir Jonathanie, w imieniu Parlamentu Europejskiego mam zaszczyt podziękować za to ważne przesłanie.