"to simulate" - Puolakielinen käännös

EN

"to simulate" puolaksi

EN to simulate
volume_up
{verbi}

to simulate (myös: to feign, to fake)
volume_up
symulować {vb:n imp.}
So, that's what we're trying to simulate -- not Chris specifically, I should say, but humans in general.
Właśnie to próbujemy symulować — nie Chrisa konkretnie, ale ludzi ogólnie.
The AI isn't good enough to simulate a full human body.
SI nie jest dostatecznie dobra, by symulować całe ciało ludzkie.
A monkey's brain must have software capable of simulating a three-dimensional world of branches and trunks.
Mózg małpy musi posiadać oprogramowanie zdolne symulować trójwymiarowy świat gałęzi i lian.
to simulate (myös: to feign, to pretend, to sham, to fake)
volume_up
udać {vb:n perf.}
to simulate (myös: to imitate)
volume_up
imitować {vb:n imp.}
Interviewer: You designed this, yes, this simulated bridge, and this, you reckon, mimics the action of the real bridge?
Reporter: Zaprojektowałeś ten symulator i sądzisz, że imituje on zachowanie prawdziwego mostu?
volume_up
udawać {vb:n imp.}
In that case, the powerful president would simply replace his strategy of simulated integration with Russia with simulated rapprochement to the European Union.
Oznaczałoby to, że potężny prezydent zamienił swoją strategię udawanej integracji z Rosją na udawane zbliżenie do Unii Europejskiej.

Esimerkkejä "to simulate"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishNow, in the lab, we can simulate tumor angiogenesis represented here in a black bar.
Teraz, w laboratorium, symulujemy angiogenezę raka przedstawioną tutaj jako czarny słupek.
EnglishThese are supposed to simulate the actual form of a sprinter when they run.
Ich konstrukcja odwzorowuje nogę sprintera w biegu.
EnglishWell, he kept the balloon filled to block the artery, to simulate a blockage, which is what a heart attack is.
Napełnialiśmy balon, żeby zablokować tętnicę i wywołać blokadę - na tym polega atak serca.
English(Applause) If you, as a matter of fact, put four marbles inside, you simulate the molecular structure of methane, CH4.
(Brawa) Jeśli włożymy do tego cztery szklane kulki, powstanie model cząsteczki metanu, CH4.
English(Laughter) The shower is intended to simulate a glass of beer.
(śmiech) Prysznic ma przypominać szklankę piwa.
EnglishWell, with the pig, at the baseline, before we blocked the pig's artery to simulate a heart attack, that was the signal.
U świni, stanem początkowym, zanim zablokowaliśmy jej tętnicę, aby wywołać atak serca, był ten sygnał.
EnglishThere literally are only a handful of equations that you need to simulate the activity of the neocortex.
EnglishAnd we will have plenty of computation as we go through the 21st century to do things like simulate regions of the human brain.
I że w czasie XXI wieku będziemy mieć dość mocy obliczeniowych, by na przykład wykonać symulację obszarów ludzkiego mózgu.
EnglishYou couldn't really create this or simulate it in any other way. ~~~ But with MRI data, we can just build the product, as you can see, very intricately.
Nie dałoby się tego stworzyć w żaden inny sposób, ale z danymi z rezonansu możemy po prostu zbudować produkt taki jak widzicie.
EnglishCan we simulate it?
EnglishWe need mathematicians to come in and simulate this, to do Monte Carlo things to understand how these tools combine and work together.
Potrzebujemy matematyków do prowadzenia symulacji, do odkrycia, za pomocą metody Monte Carlo, jak te rozwiązania się łączą, i jak ze sobą współpracują.
EnglishAnd the only way we thought we could without scaring her is to try and simulate a growl like her mother would make -- a hiss and a sound.
Jedyne co przyszło nam do głowy, to nie strasząc jej, próbować naśladować warczenie, jakie wydałaby z siebie jej matka, syknięcie i ostrzegawczy odgłos.
EnglishThese antigens can be considered as “ novel” antigens and simulate a situation where the target population for vaccination is immunologically naïve.
Podanie tych antygenów, uważanych za „ nowe ”, naśladuje sytuację, w której docelowa populacja szczepionych jest na nie eksponowana po raz pierwszy.
EnglishThese antigens can be considered as ‘ novel’ antigens and simulate a situation where the target population for vaccination is immunologically naïve.
Antygeny te można uznać za " nowe " antygeny i imitują sytuację, w której populacja docelowa szczepionych jest narażona na ich działanie po raz pierwszy.
EnglishThese antigens can be considered as ‘ novel’ antigens and simulate a situation where the 4 target population for vaccination is immunologically naïve.
Antygeny te można uznać za " nowe " antygeny i imitują sytuację, w której populacja docelowa szczepionych jest narażona na ich działanie po raz pierwszy.
EnglishThese antigens can be considered as “ novel” antigens and simulate a situation where the target population for vaccination is immunologically naïve.
Antygeny te można uznać za „ nowe ”, symulujące sytuację, w której populacja docelowa, która ma być zaszczepiona, nie miała kontaktu z tego typu antygenem.
EnglishThese antigens can be considered as ‘ novel’ antigens and simulate a situation where the 10 target population for vaccination is immunologically naïve.
Antygeny te można uznać za " nowe " antygeny i imitują sytuację, w której populacja docelowa szczepionych jest narażona na ich działanie po raz pierwszy.
EnglishNow, the only way to get around that is to actually simulate the human body and to simulate that bit of the nervous system of the brain that controls that body.
Jedyny sposób, żeby tego uniknąć, to prawdziwe symulowanie ludzkiego ciała i symulowanie fragmentu układu nerwowego mózgu, który kontroluje to ciało.
EnglishI use RockSim to simulate flights before they go to see if they'll break supersonic or not, and then fly them with on-board computers to verify their performance.
Używam RockSim do symulacji lotów przed faktycznym startem aby zobaczyć czy będą one naddźwiękowe czy nie, a następnie lecą z komputerem pokaładowym sprawdzającym ich osiągi.