"shrimp" - Puolakielinen käännös

EN

"shrimp" puolaksi

volume_up
shrimp {subst.}

EN shrimp
volume_up
{substantiivi}

1. Eläintiede

shrimp
(Sings) "Ah, the first time that I made love to a rock shrimp ..."
Ach, pierwszy raz, gdy kochałem się z krewetką.
. ~~~ You can see this shrimp is harassing this poor little guy here, and he'll bat it away with his claw.
Tu krewetka męczy kraba, a on odtrąca ją szczypcem. ~~~ Bum!
And I think this is actually a shrimp that's releasing its bioluminescent chemicals into the water. ~~~ But the cool thing is, we're talking to it.
Myślę, że w rzeczywistości jest to krewetka, która uwalnia swoje bioluminescencyjne chemikalia do wody.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "shrimp":

shrimp

Esimerkkejä "shrimp"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAnd mantis shrimp are officially the fastest measured feeding strike of any animal system.
Ustonogi są oficjalnie najszybciej atakującymi pożywienie ze wszystkich zwierząt.
EnglishBut we can never have any eco-friendly all-you-can-eat shrimp buffet.
Lecz nigdy nie będziemy mieli eko-przyjaznego jedz ile chcesz krewetkowego bufetu.
EnglishBL: You see this white V-shaped mark on the back of the shrimp?
BL: Znamię w kształcie litery V na krewetkach to organ światłoczuły.
EnglishSo, mantis shrimp come in two varieties: there are spearers and smashers.
Ustonogi występują w dwóch odmianach: dźgające i tłukące.
EnglishNow, the other type of mantis shrimp is the smasher stomatopod, and these guys open up snails for a living.
Drugą odmianą stomatopodów są ustongi tłukące, ci kolesie żyją z otwierania ślimaków.
EnglishAnd what he showed in mantis shrimp is that they use what's called a "catch mechanism," or "click mechanism."
Wykazał on, że ustonogi używają czegoś, co nazywamy mechanizmem zwalniającym.
EnglishSo he had a handful of shrimp, maybe seven or eight shrimp, and all those other animals on the deck of the boat are bycatch.
Ma ich kilka, może siedem czy osiem, a inne zwierzęta złapały się przy okazji.©
EnglishSo, actually, I started working on what's called the mantis shrimp a few years ago because they make sound.
Zaczęłam pracować nad czymś znanym jako ustonogi kilka lat temu z powodu wydawanego przez nie dźwięku.
EnglishAnd this just drags over the bottom, in this case to catch shrimp.
Sieć ciągnie się po dnie i zbiera krewetki.
EnglishAnd what these shrimp are trying to do is actually harvest the bacteria from the backs of these animals.
które żyją na grzbietach tych krabów. ~~~ Próbują zebrać bakterie, porastające gęsto skorupę tych zwierząt.
EnglishAnd then we did a series of calculations, and what we were able to show is that these mantis shrimp have to have a spring.
Wykonaliśmy wiele obliczeń i udało nam się wykazać, że ustonogi muszą mieć jakąś sprężynę.
EnglishThis was a small net that was being used in Mexico to catch shrimp, but the way it works is essentially the same everywhere in the world.
To jest sieć używana do połowu krewetek w Meksyku, ale wszędzie działa to podobnie.
EnglishSo the next and final question was, well, how much force does a mantis shrimp produce if they're able to break open snails?
Kolejnym i zarazem ostatnim pytaniem było jaką siłą dysponują ustonogi, skoro potrafią rozbijać ślimaki?
EnglishAnd so all I had to do was actually put a little shrimp paste on the front of the load cell, and they'd smash away at it.
Wszystko co musiałam zrobić to nałożyć trochę pasty krewetkowej na wierzch tensometru i będą go atakowały.
EnglishAnd all of it was coming from this: shrimp farms.
EnglishAnd mantis shrimp are called "mantis shrimp" after the praying mantises, which also have a fast feeding appendage.
Ustonogi (ang. mantis shrimp) nazwane zostały po modliszkach (ang. mantis), które mają również szybkie kończyny atakujące.
EnglishSo this is the true cost of a shrimp dinner, maybe seven or eight shrimp and 10 pounds of other animals that had to die in the process.
Zginęły mimo, że nie mają żadnej wartości na rynku.
EnglishI was interested in what was going on in the bag, the bag on the toy store shelf where those shrimp sat in suspended animation indefinitely.
Torebce wziętej ze sklepowej półki, w której te krewetki, nie wiadomo jak długo, przebywały w stanie hibernacji.
EnglishBut on the other hand, if you start measuring, how much would it actually cost to restore the land of the shrimp farm back to productive use?
Z drugiej strony, ile naprawdę kosztowałoby przywrócenie obszaru krewetkowej farmy do stanu produktywnego użytkowania?
EnglishThe flamingos eat the shrimp.