EN sham
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

sham
volume_up
fikcja {f} [ark.]
(DE) Mr President, the Catania report is a real sham.
Sprawozdanie pana posła Catanii to istna fikcja.
If, once again, it is development credits and the European Development Fund that are mobilised, the alliance concerned will be no more than a sham.
Jeżeli po raz kolejny uruchomione zostaną kredyty na rozwój oraz Europejski Fundusz Rozwoju, wspomniany sojusz będzie jedynie fikcją.
volume_up
lipa {f} [ark.]
sham (myös: farce, shambles)
volume_up
szopka {f} [ark.]
(IT) Mr President, the television images of this empty Chamber will be the best judge of the contrivance and the sham that is this debate.
Zdjęcia telewizyjne tej pustej sali będą najlepszym świadectwem tego, że ta debata jest wybiegiem i szopką.
sham
volume_up
pozór {m} [kuv.]
sham (myös: fake, phony)
volume_up
podróbka {f} [ark.]
sham
volume_up
cyrk {m} [kuv.]
Ladies and gentlemen, when are we going to stop this sham?
Kiedy zamierzamy zakończyć ten cyrk?
volume_up
blaga {f} [ark.]
sham (myös: fake, dud, phony)
volume_up
fałszywka {f} [ark.]
sham (myös: simulation)
sham
sham (myös: falsehood, falsity)

2. "person"

sham (myös: cheater, crook, deceiver, fraud)
sham (myös: usurper)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "sham":

sham

Esimerkkejä "sham"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

English. - (DE) Data protection with the SWIFT agreement is simply a sham.
na piśmie. - (DE) Ochrona danych w ramach umowy SWIFT to po prostu wstyd.
EnglishLet's see Europe clean up its own act first and deal with these sham democrats.
Niech Europa najpierw oczyści własne działania i rozprawi się z tymi fałszywymi demokratami.
EnglishThe patients cannot tell whether they received Lucentis or the sham procedure.
Pacjenci nie byli w stanie odróżnić zabiegu z podaniem preparatu Lucentis od zabiegu placebo.
English., have proved to be a sham.
Argumenty dotyczące stabilności cen, ochrony gospodarek itp. okazały się fałszywe.
EnglishTrade unionists are prosecuted and sentenced in sham trials.
Prześladuje się tam działaczy związkowych, skazując ich wskutek fikcyjnych procesów.
EnglishMany hundreds of people were put in prison and had sham criminal proceedings brought against them.
Wiele setek osób trafiło do więzienia. Wszczęto wobec nich fikcyjne postępowania karne.
EnglishTwo of the studies compared Lucentis to a sham injection.
W dwóch badaniach preparat Lucentis porównywano ze wstrzyknięciem placebo.
EnglishThe Opel deal is a sham. That is becoming ever more obvious.
Sprawa Opla to mydlenie oczu i staje się to coraz bardziej oczywiste.
EnglishCostly but sham security does no one any favours.
Kosztowne, ale pozorne bezpieczeństwo nie przynosi już żadnych korzyści.
EnglishPersonally, I am very disappointed with the equality sham that the last Council presented after its meeting.
Osobiście jestem bardzo zawiedziona festiwalem nierówności, jakim Rada nas uraczyła po swoim posiedzeniu.
EnglishWhile the local people remain unaware of these issues, the whole thing will continue to be a sham.
Tak długo, jak miejscowa ludność będzie nieświadoma tych zagadnień, cała ta sprawa będzie jednym wielkim oszustwem.
EnglishA total of 423 patients were enrolled in this study (sham, 143; Lucentis 0.3 mg, 140; Lucentis 0.5 mg, 140).
Do tego badania włączono w sumie 423 pacjentów (terapia pozorowana, 143; Lucentis 0, 3 mg, 140; Lucentis 0, 5 mg, 140).
EnglishA total of 716 patients were enrolled in this study (sham, 238; Lucentis 0.3 mg, 238; Lucentis 0.5 mg, 240).
W sumie w tym badaniu uczestniczyło 716 pacjentów (terapia pozorowana, 238; Lucentis 0, 3 mg, 238; Lucentis 0, 5 mg, 240).
EnglishThis debate is a big sham.
Przedmiotowa debata jest jednym wielkim oszustwem.
EnglishA total of 1190 patients were treated (892 pegaptanib, 298 sham (control)) with a median age of 77 years.
Do badania włączono 1190 pacjentów w wieku średnio 77 lat z czego 892 leczonych było preparatem Macugen, a 298 stosowało terapię pozorowaną.
EnglishThis is budgetary acrobatics and a sham.
EnglishEurope is a sham democracy.
EnglishHowever, because of a definition of what service was required by government, the consultation turned into a sham, everybody was ignored.
Jednakże, ze względu na definicję rodzaju usług, jakich wymaga rząd, konsultacje obróciły się w niwecz, zignorowano wszystkich.
EnglishThese were compared with usual care consisting of a sham intervention (exactly the same procedure but without Macugen, and using no needle).
Porównano je następnie z leczeniem rzekomym (dokładnie ta sama procedura, jednakże bez podania Macugenu i bez używania igły).
Englishsham/ sham+ discontinued