"to set about" - Puolakielinen käännös

EN

"to set about" puolaksi

EN to set about
volume_up
{verbi}

to set about (myös: to enter, to join)
Once the President of the Commission has been elected, you must immediately set about forming the rest of the College, regardless of the Treaty in force.
Gdy zostanie już wybrany przewodniczący Komisji, musicie niezwłocznie przystąpić do powoływania pozostałych członków Kolegium, niezależnie od tego, który traktat będzie obowiązywał.
to set about (myös: to accede, to enter, to join)

Esimerkkejä "to set about"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe accepted this challenge, however, and set about fulfilling our obligations.
Jednak podjęliśmy to wyzwanie i przystąpiliśmy do realizacji zobowiązania.
EnglishSo far you have not said precisely how you intend to set about this task.
Jak dotąd nie sprecyzował pan, w jaki sposób zamierza zrealizować to zadanie.
EnglishAnd so, in fact, he actually set about doing a variety of things.
Dlatego też Tesla postanowił stworzyć kilka rzeczy związanych z tym zagadnieniem.
EnglishI said, "No," and it triggered a set of thoughts about my wife.
Powiedziałem, "Nie", i to coś we mnie wywołało, jakiś zestaw przemyśleń o mojej żonie.
EnglishIt would be unconscionable for us to, in an intentional and deliberate way, set about executing people."
Byłoby to nierozsądne, byśmy świadomie i celowo dokonywali egzekucji".
EnglishTherefore, this Parliament and the Council must be very restrained in how we now set about amending it.
Dlatego ten Parlament oraz Rada muszą być bardzo powściągliwe, jeżeli chodzi o jego zmianę.
EnglishWe can then set about achieving a trend reversal.
Potem możemy zająć się sprawą odwrócenia tendencji.
EnglishHow did we set about shaping this complex package?
W jaki sposób kształtowaliśmy ten złożony pakiet?
EnglishHow about a set of voices that have never been heard from before.
EnglishAnd so she set there for about four or five hours.
Więc ona siedziała przez około 4, 5 godzin.
EnglishIt was set up about 10 years ago by a partnership between business and environmentalists, which, I think, is always good.
Założono ją około 10 lat temu w ramach partnerstwa przedsiębiorców i ekologów, które uważam za bardzo dobre.
EnglishLet us see how we can set about it.
Zobaczmy, jak możemy zabrać się do realizacji tego celu.
EnglishAnd how I set about that, I got some splinters of wood.
EnglishAnd today, after the global economic crisis, there was a whole new set of rules about how the state should intervene.
A dzisiaj, po światowym kryzysie gospodarczym pojawił się cały nowy katalog zasad określający jak państwo powinno interweniować.
EnglishAnd so we have set about doing that.
EnglishNumerous foreign teams including those from Japan, Taiwan, Korea and Australia are already there, or are about to set out for China.
Liczne zagraniczne ekipy, w tym z Japonii, Tajwanu, Korei i Australii już tam są lub mają lada chwila wyruszyć do Chin.
EnglishI do not complain about being accused of being unduly ambitious - that is the benchmark for what I do and how I set about my job.
Nie czuję się obrażony oskarżeniem o nadmiar ambicji - to wzór, do którego dążę w moich działaniach i sposób pojmowania mojej pracy.
EnglishIn reality, if we are truly to get rid of these floating wrecks, the European Union must set about fighting ultra-liberalism.
W rzeczywistości, jeśli chcemy naprawdę pozbyć się tych pływających wraków, Unia Europejska musi zabrać się za zwalczanie ultraliberalizmu.
EnglishNow the Commission will set about the task of the report requested and required by the European Parliament as efficiently as possible.
Teraz Komisja najskuteczniej, jak tylko możliwe zajmie się zadaniem przygotowania sprawozdania, o które prosił Parlament Europejski.
EnglishToday, it is the Egyptian authorities that have set about building an underground metal barrier in order to prevent any supplies getting through the tunnels.
Obecnie władze egipskie przystąpiły do budowy podziemnej stalowej zapory, która ma uniemożliwić dostawy tunelami.