"route" - Puolakielinen käännös

EN

"route" puolaksi

volume_up
route {subst.}

EN route
volume_up
{substantiivi}

route (myös: line)
A route north of America must be freely available to all, however.
Trasa na północ od Ameryki musi być jednak bezpłatnie dostępna dla wszystkich.
Last year, however, it was reported that the route was fully clear.
Jednak w ubiegłym roku sprawozdano, że trasa została w całości oczyszczona.
Austrian railways now travel this route five times a day.
Dziś austriackie pociągi kursują na tej trasie pięć razy dziennie.
route (myös: trail)
At the same time, a cocaine-smuggling route passes through the country.
Zarazem przez ten kraj prowadzi szlak przemytu kokainy.
I live on an important rail route - the route via the Brenner Pass to Verona.
Mieszkam przy ważnym szlaku kolejowym - szlaku przebiegającym przez przełęcz Brenner do Werony.
It should be noted that Croatia is a transit route through which large quantities of drugs are smuggled to other countries.
Należy mieć na uwadze, że przez Chorwację przebiega szlak przemytu dużych ilości narkotyków do innych krajów.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "route":

route

Esimerkkejä "route"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishSanofi Winthrop Industrie, 56, Route de Choisy au Bac, F-60205 Compiègne, France.
Sanofi Winthrop Industrie, 56, Route de Choisy au Bac, F- 60205 Compiègne, Francja
EnglishThe use of this medicinal product by the oral route is therefore inappropriate.
Dlatego, podawanie tego produktu leczniczego drogą doustną, jest niewłaściwe.
EnglishThis is definitely the case and this is the route which we must take in future.
Z pewnością tak jest, i jest to droga, którą powinniśmy kierować się w przyszłości.
EnglishThese are wonderful results, proving that Europe is taking the sustainable route.
To wspaniałe rezultaty, dowodzące, że Europa kroczy ścieżką zrównoważonego rozwoju.
EnglishThe objective is to obtain reciprocity and one appropriate route is via the WTO.
Celem jest uzyskanie obopólności, a odpowiednia droga do tego celu wiedzie przez WTO.
English. – Succursale Corsier-sur-Vevey Route de Fenil – Z. I. B.
Laboratories Serono S. A. – Succursale Corsier- sur- Vevey Route de Fenil – Z. I. B.
EnglishManufacturer Les Laboratoires Servier Industrie 905, route de Saran 45520 Gidy France
Wytwórca Les Laboratoires Servier Industrie 905, route de Saran 45520 Gidy Francja
EnglishMany have fled to neighbouring Bangladesh and have been brutally persecuted en route.
Wielu uciekło do sąsiedniego Bangladeszu i brutalnie szykanowano ich w drodze.
EnglishRichard Beverley Cole, he lived in Philadelphia and he took the Panama route.
Richard Beverley Cole, mieszkał w Filadelfii i wybrał się w trasę do Panamy.
EnglishBiliary excretion of the unchanged drug was the major route of elimination.
Główną drogą eliminacji leku jest jego wydalanie z żółcią w formie nie zmienionej.
EnglishThese must remain national matters and therefore, the EU should not go down this route.
Muszą one pozostać domeną krajową, dlatego też UE nie powinna podążać tą drogą.
EnglishTaking this route would be the equivalent of driving the EU project into a wall.
Obranie tej drogi byłoby równoznaczne ze skierowaniem projektu europejskiego w przepaść.
EnglishGood progress has also been made by Austria on the northern access route.
Austria również osiągnęła znaczący postęp robót na północnej drodze dojazdowej.
EnglishMaintenance dose between 17 and 33 IU/ kg 3 times per week by the intravenous route.
Nie wolno podawać dawki większej niż 200 j. m. / kg mc., 3 razy na tydzień.
EnglishThe recommended total weekly dose is between 75 and 300 IU/kg by the intravenous route.
Zalecana całkowita dawka tygodniowa: między 75 a 300 j. m. / kg mc. drogą dożylną.
EnglishManufacturer Les Laboratoires Servier Industrie 905, route de Saran 45520 Gidy France
Wytwórca Les Laboratoires Servier Industrie 905 route de Saran F- 45520 Gidy Francja
EnglishSanofi Winthrop Industrie 56, Route de Choisy au Bac F-60205 Compiegne Cedex France
Sanofi Winthrop Industrie 56, Route de Choisy au Bac F- 60205 Compiegne Cedex, Francja
EnglishThis region is also a very important route for world maritime transport.
Przez region ten wiodą również bardzo ważne światowe szlaki transportu morskiego.
EnglishOf course, no one would argue that the legislative route is always the best.
Oczywiście nikt nie twierdzi, że droga legislacyjna jest zawsze najlepsza.
EnglishImmigration as a means of increasing population is a naive route to take.
Nie bądźmy naiwni, że imigracja jest sposobem na zwiększenie liczby ludności.