"riding" - Puolakielinen käännös

EN

"riding" puolaksi

PL
volume_up
ride {subst.}

EN riding
volume_up
{adjektiivi}

volume_up
konny {adj. maskuliini}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "riding":

riding
ride

Esimerkkejä "riding"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishSo for the subway in New York, I saw a correspondence between riding the subway and reading.
Dla metra w Nowym Jorku, dostrzegłam powiązanie między jazdą metrem a czytaniem.
EnglishThe 'Chicago Boys' in your Commission cannot come riding up again behind Father Christmas!
"Chłopcy z Chicago” w pańskiej Komisji nie mogą ponownie schować się za Świętym Mikołajem!
EnglishWe must forge ahead; the future of Turkey's membership of the EU is also riding on this issue.
Musimy posuwać się naprzód. Od tego zależy też członkostwo Turcji w UE.
EnglishBut I'll tell you, there is no adventure more harrowing than riding shotgun with Marge Deton.
Ale przyznam się szczerze, że nie ma bardziej wyczerpującej przygody niż szalona jazda z Marge Deton.
EnglishA Communist country riding roughshod over human rights.
Kraj komunistyczny zupełnie nieliczący się z prawami człowieka.
EnglishThis is important as there must be consequences, Mr President, and, in this respect, there is a lot riding on this.
To jest ważne, ponieważ muszą być konsekwencje, panie przewodniczący, i można na tym wiele zyskać.
EnglishDedan was thy trafficker in precious cloths for riding.
Dedan kupczył w tobie suknami kosztownemi na wozy.
EnglishIt disturbed me so much that I decided that I was going to give up riding and driving in motorized vehicles.
To mną tak wstrząsnęło, że zdecydowałem, że zrezygnuję z jeżdżenia czy prowadzenia pojazdów zmotoryzowanych.
EnglishAnd so it all started several years ago, late one night when I was sitting on the subway, riding home, and I was thinking.
Kilka lat temu, późno w nocy jechałam do domu metrem i myślałam.
EnglishAnd one morning, I was riding the subway.
Pewnego ranka w metrze, miałem przesiadkę przy 53.
EnglishAnd on this curve, riding on Moore's Law, are a set of extraordinarily powerful technologies available to all of us.
Na tej krzywej, opartej na Prawie Moore'a, umieszczone są niesamowite i potężne technologie, które są dla nas dostępne.
EnglishI said, "I’ve given up riding and driving in cars." ~~~ My dad said, "Why didn’t you do that when you were 16?"
I powiedziałem: "Zrezygnowałem z jeżdżenia samochodami." Mój tata odpowiedział: "Czemu nie zrobiłeś tego, kiedy miałeś 16 lat?"
EnglishMr President, Albert Einstein said that life is like riding a bicycle: to keep your balance, you must keep moving.
Panie przewodniczący! Albert Einstein powiedział, że życie jest jak jazda na rowerze: aby zachować równowagę, trzeba się ruszać.
Englishwho were clothed with blue, governors and rulers, all of them desirable young men, horsemen riding upon horses.
Którzy byli obleczeni w hijacynt, z książętami, i panami, i ze wszystkimi młodzieńcami udatnymi, i z jezdnymi jeżdżącymi na koniach;
EnglishThen she saddled an ass, and said to her servant, Drive, and go forward; slacken me not the riding, except I bid thee.
A tak osiodławszy oślicę, rzekła do sługi swego: Poganiaj, a jedź, i nie mieszkaj dla mnie w drodze, chyba żebym ci rozkazała.
EnglishGolf clubs, cricket clubs, horse riding clubs, leisure parks - may they prosper, but not on common agricultural policy funds.
Kluby golfowe, kluby krykieta, kluby jeździeckie, parki rozrywki niech się rozwijają, ale nie ze środków na wspólną politykę rolną.
EnglishThe Union needs a new urban mobility culture, in which public transportation and bike riding should become more important.
Unia potrzebuje nowej kultury mobilności w miastach, w których transport publiczny i jazda na rowerze powinny nabrać większego znaczenia.
EnglishTell ye the daughter of Zion, Behold, thy King cometh unto thee, Meek, and riding upon an ass, And upon a colt the foal of an ass.
Powiedzcie córce Syońskiej: Oto król twój idzie tobie cichy, a siedzący na oślicy, i na oślęciu, synu oślicy pod jarzmem będącej.
EnglishIn whatever walk of life, we must work together: there is no cherry-picking, there is no free riding in the real world.
Niezależnie od tego, co robimy, musimy współpracować: w świecie rzeczywistym nie ma wybierania tego, co nam się podoba, nie ma jazdy na gapę.
EnglishI come from a country in which, whenever I go to the supermarket, I see a man riding a moped with a wooden box on the back.
Pochodzę z kraju, w którym za każdym razem, kiedy idę do supermarketu, widzę człowieka jadącego skuterem z drewnianym pudełkiem na plecach.