"to put forth" - Puolakielinen käännös

EN

"to put forth" puolaksi

EN to put forth
volume_up
{verbi}

to put forth (myös: to depict, to feature, to give, to introduce)
volume_up
przedstawiać {vb:n imp.}
to put forth (myös: to disclose, to divulge, to show, to unveil)
volume_up
ujawniać {vb:n imp.}

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to put forth" puolaksi

to put verbi
forth konjunktio
Polish

Esimerkkejä "to put forth"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAnd when I looked, behold, a hand was put forth unto me; and, lo, a roll of a book was therein;
I widziałem, a oto ręka była wyciągniona do mnie, a oto w niej zwinione księgi,
EnglishBut when the crowd was put forth, he entered in, and took her by the hand; and the damsel arose.
Ale gdy wygnany był on lud, wszedłszy, ujął ją za rękę jej, i wstała dzieweczka.
EnglishBut the servants of the king would not put forth their hand to fall upon the priests of Jehovah.
Ale słudzy królewscy nie chcieli podnieść ręki swej, ani się rzucić na kapłany Pańskie.
EnglishWhen he hath put forth all his own, he goeth before them, and the sheep follow him: for they know his voice.
A gdy wypuści owce swoje, idzie przed niemi, a owce idą za nim; bo znają głos jego.
EnglishBut the men put forth their hand, and brought Lot into the house to them, and shut to the door.
I nazwał Bóg suche miejsce ziemią, a zebranie wód nazwał morzem.
EnglishAnd his hand, which he put forth against him, dried up, so that he could not draw it back again to him.
I uschła ręka jego, którą był wyciągnął przeciw niemu, a niemógł jej przyciągnąć do siebie.
EnglishHe hath put forth his hands against such as were at peace with him: He hath profaned his covenant.
Wysłucha Bóg i utrapi ich, (jako ten, który siedzi od wieku.
EnglishBut put forth thy hand now, and touch all that he hath, and he will renounce thee to thy face.
Ale ściągnij tylko rękę twoję a dotknij wszystkiego, co ma: obaczysz, jeźlić w oczy złorzeczyć nie będzie.
EnglishDoth not wisdom cry, And understanding put forth her voice?
Izali mądrość nie woła, i roztropność nie wydaje głosu swego?
EnglishAnd David said unto him, How wast thou not afraid to put forth thy hand to destroy Jehovah's anointed?
Zatem rzekł do niego Dawid: Jakożeś się nie bał ściągnąć ręki twej, abyś zabił pomazańca Pańskiego?
EnglishAnd Ehud put forth his left hand, and took the sword from his right thigh, and thrust it into his body:
Tedy Aod wyciągnąwszy lewą rękę swą, dobył miecza od prawego biodra swego, i wraził go w brzuch jego,
EnglishAnd it was so, that, when any man came nigh to do him obeisance, he put forth his hand, and took hold of him, and kissed him.
A gdy kto przystąpił, i ukłonił mu się, ściągnął rękę swą, a ująwszy go, całował go.
EnglishAnd Jehovah said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power; only upon himself put not forth thy hand.
Tedy rzekł Pan do szatana: Oto wszystko co ma, jest w ręce twojej: tylko nań nie ściągaj ręki twej.
EnglishFor now I had put forth my hand, and smitten thee and thy people with pestilence, and thou hadst been cut off from the earth:
I rozkazał król Egipski babom Hebrejskim, z których imię jednej Zefora, a imię drugiej Fua;
EnglishAnd he found a fresh jawbone of an ass, and put forth his hand, and took it, and smote a thousand men therewith.
Tedy znalazłszy czeluść oślą świeżą, a wyciągnąwszy po nię rękę swoję, wziął ją, i zabił nią tysiąc mężów.
EnglishAnd I will put forth my hand, and smite Egypt with all my wonders which I will do in the midst thereof: and after that he will let you go.
I czynił dobrze Bóg onym babom; i krzewił się lud, i zmocnili się bardzo.
EnglishThen Jehovah put forth his hand, and touched my mouth; and Jehovah said unto me, Behold, I have put my words in thy mouth:
A wyciągnąwszy Pan rękę swoję, dotknął się ust moich, i rzekł mi Pan: Otom dał słowa moje do ust twoich.
EnglishBut Peter put them all forth, and kneeled down and prayed; and turning to the body, he said, Tabitha, arise.
A Piotr wygnawszy precz wszystkie, klęknął na kolana i modlił się, a obróciwszy się do onego ciała, rzekł: Tabito, wstań
EnglishAnd when they came unto the threshing-floor of Chidon, Uzza put forth his hand to hold the ark; for the oxen stumbled.
A gdy przyszli na bojewisko Chydon, ściągnął Oza rękę swą, aby zadzierżał skrzynię; bo woły były wystąpiły z drogi.
EnglishAnd David said to Abishai, Destroy him not; for who can put forth his hand against Jehovah's anointed, and be guiltless?
Ale rzekł Dawid do Abisajego: Nie zabijaj go; bo któż ściągnąwszy rękę swą na pomazańca Pańskiego, niewinnym będzie?