"to present with" - Puolakielinen käännös

EN

"to present with" puolaksi

EN to present with
volume_up
{verbi}

to present with (myös: to depict, to feature, to give, to introduce)
volume_up
przedstawiać {vb:n imp.}
The Commission likes to present itself as the 28th donor.
Komisja lubi siebie przedstawiać jako dwudziestego ósmego ofiarodawcę.
This is what we are in the process of preparing and we are unable to present a new proposal every day.
Obecnie to przygotowujemy i nie możemy codziennie przedstawiać nowych propozycji.
We all know how the average supermarket likes to present itself to the consumer as a 'slasher' of prices.
Wszyscy wiemy, że przeciętny supermarket uwielbia przedstawiać się konsumentom jako "obcinacz” cen.
to present with
volume_up
obdarować {vb:n perf.}

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to present with" puolaksi

present substantiivi
present adjektiivi
to present verbi
with prepositio
with

Esimerkkejä "to present with"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI think that all the Members present are ready and willing to debate this matter.
Myślę, że wszyscy obecni posłowie są gotowi i chętni przedyskutować tę sprawę.
EnglishAt present, protection orders stop at our border, leaving the victim defenceless.
Obecnie nakazy ochrony tracą moc na granicy kraju, pozostawiając ofiarę bezbronną.
EnglishI wanted to make sure that it can be returned in the form of a small present.
Chciałam być pewna, że może zostać odwzajemnione w formie niewielkiego prezentu.
EnglishThis stage will end by June this year and we will present the relevant proposals.
Ta faza zakończy się do czerwca tego roku i wtedy przedstawimy stosowne propozycje.
EnglishAt present, ladies and gentlemen, we have one President-designate, and one only.
Obecnie, panie i panowie, mamy jednego nominowanego przewodniczącego, tylko jednego.
EnglishThis would answer the question from Mrs Harms, who is not currently present.
To odpowiadałoby na pytanie pani poseł Harms, która w tej chwili jest nieobecna.
EnglishThe Treaty of Lisbon guarantees us considerably more powers than we have at present.
W traktacie lizbońskim zagwarantowano nam znacznie większe kompetencje niż dotąd.
EnglishVery, very bad for economies and companies and cities in our present paradigm.
Bardzo źle dla gospodarki, dla przedsiębiorstw i miast w dzisiejszym świecie.
EnglishAt present he is advocating a 46% import tariff cut in the agricultural sector.
Obecnie opowiada się on za 46% obniżeniem ceł importowych w sektorze rolnym.
EnglishIn both cases the present system is equally impossible to defend - and explain.
W obu przypadkach, w równym stopniu niemożliwa jest obrona obecnego systemu.
EnglishFinally, I would ask the Commission to present these proposals as soon as possible.
Wreszcie wnoszę, aby Komisja jak najszybciej przedstawiła omawiane propozycje.
EnglishWe really need to present a concept and understanding of what human rights mean.
Naprawdę musimy okazać pojęcie i zrozumienie, co oznaczają prawa człowieka.
EnglishThat is why you will often find it difficult to present a credible case to citizens.
To dlatego często będzie pani trudno przedstawić obywatelom wiarygodne argumenty.
EnglishAll things considered, I shall be voting in favour of the present agreement tomorrow.
Biorąc to wszystko pod uwagę będę jutro głosował za przedmiotowym porozumieniem.
EnglishWhat documentation did the Company present to support its application to the CVMP?
Jaka dokumentacja została dołączona przez firmę do wniosku złożonego do CVMP?
Englishcapsule contains rivastigmine 4.5 mg present as rivastigmine hydrogen tartrate.
kapsułka zawiera 4, 5 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy.
Englishcapsule contains rivastigmine 6.0 mg present as rivastigmine hydrogen tartrate.
kapsułka zawiera 6, 0 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy.
EnglishEach ml contains 2.0 mg rivastigmine present as rivastigmine hydrogen tartrate.
Każdy ml zawiera 2, 0 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy.
Englishcapsule contains rivastigmine 1.5 mg present as rivastigmine hydrogen tartrate.
kapsułka zawiera 1, 5 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy.
Englishcapsule contains rivastigmine 3.0 mg present as rivastigmine hydrogen tartrate.
kapsułka zawiera 3, 0 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy.