"pragmatic" - Puolakielinen käännös

EN

"pragmatic" puolaksi

EN

pragmatic {adjektiivi}

volume_up
pragmatic
volume_up
pragmatyczny {adj. maskuliini}
China was able to be pragmatic in resolving the issue of Hong Kong.
Chiny potrafiły w sposób pragmatyczny rozwiązać kwestię Hong Kongu.
We have to be pragmatic and realistic and pursue a results-oriented policy.
Musimy w pragmatyczny i realistyczny sposób prowadzić politykę zorientowaną na wyniki.
The Commission will certainly look at that with a constructive, pragmatic and open mind.
Komisja niewątpliwie przeanalizuje tę kwestię w sposób konstruktywny, pragmatyczny i pozbawiony uprzedzeń.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "pragmatic":

pragmatic

Esimerkkejä "pragmatic"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishConsequently, the European Commission has adopted a pragmatic policy approach.
W związku z tym Komisja Europejska przyjęła pragmatyczne podejście do polityki.
EnglishInstead of a pragmatic search for a solution, we have had heavy-handed rigidity.
Zamiast pragmatycznego poszukiwania rozwiązania mieliśmy zbyt sztywny rygor.
EnglishWe want to continue on the path of a pragmatic, intelligent and effective regulation.
Chcemy nadal podążać drogą pragmatycznej, inteligentnej i skutecznej regulacji.
EnglishI welcome the pragmatic approach which has characterised these early contacts.
Z zadowoleniem przyjmuję pragmatyczne podejście widoczne w tych wczesnych kontaktach.
EnglishI believe that at times, we have to be pragmatic in order to overcome the difficulty.
Uważam, że chcąc przezwyciężyć trudności musimy niekiedy postępować pragmatycznie.
EnglishI also agree with the pragmatic and rational approach to immigration policy.
Zgadzam się również z pragmatycznym i racjonalnym podejściem do polityki imigracyjnej.
EnglishFurthermore, China is showing it is a pragmatic power that learns fast.
Ponadto Chiny pokazują, że są pragmatycznym mocarstwem, które szybko się uczy.
EnglishWe must be flexible and pragmatic, but within the framework of the World Trade Organization.
Musimy być elastyczni i pragmatyczni, ale w ramach Światowej Organizacji Handlu.
EnglishI hope that you will continue to monitor developments in a pragmatic way.
Mam nadzieję, że będą państwo pragmatycznie monitorować dalsze wydarzenia.
EnglishThis is Europe being pragmatic and taking practical action to protect our citizens.
Oto pragmatyczna Europa, podejmująca praktyczne działania w celu ochrony swoich obywateli.
EnglishWe are trying to take practical, pragmatic action to assist part of the Afghan population.
Staramy się podjąć praktyczne, pragmatyczne działania, aby pomóc afgańskiej ludności.
EnglishI believe it is important that we are pragmatic when it comes to the various means.
Uważam, że powinniśmy być pragmatyczni, kiedy chodzi o różne środki.
EnglishThis can happen only when he is motivated by pragmatic reasons to do so.
Może do tego dojść tylko wtedy, gdy kierują nim przesłanki pragmatyczne.
EnglishThis is why it is time for a pragmatic and decisive policy towards this tyrant.
Dlatego czas na pragmatyczną i zdecydowaną politykę wobec tyrana.
EnglishToday the Union faces new challenges demanding pragmatic adaptation.
Dziś przed Unią stoją nowe wyzwania wymagające pragmatycznego dostosowania.
EnglishWe must find a pragmatic solution that is adapted to each case.
Musimy znaleźć pragmatyczne rozwiązanie, które da się zastosować w każdym wypadku.
EnglishA more pragmatic approach in international negotiations would be a start.
Na początek należy przyjąć bardziej pragmatyczne stanowisko w negocjacjach międzynarodowych.
EnglishIt is a straightforward, pragmatic amendment to meet a specific need.
To prosta, pragmatyczna poprawka związana z wyraźnie określoną potrzebą.
EnglishWhen negotiating this text, we wanted to take an ambitious yet pragmatic approach.
Podczas negocjacji w sprawie tego tekstu chcieliśmy przyjąć ambitne, lecz pragmatyczne podejście.
EnglishI am in favour of a pragmatic approach based on interdependence.
Opowiadam się za pragmatycznym podejściem opartym na wzajemnej zależności.