"to plunge" - Puolakielinen käännös

EN

"to plunge" puolaksi

EN to plunge
volume_up
[plunged|plunged] {verbi}

1. yleinen

to plunge (myös: to dip, to dive, to immerse, to sink)
to plunge
volume_up
pogrążyć {v.} (doprowadzić)
That could plunge people even further into debt.
Może to jeszcze głębiej pogrążyć ludzi w długach.
We are simply calling for a solid solution, one that does not plunge football into chaos.
Wzywamy po prostu do opracowania dobrego rozwiązania, które nie pogrąży piłki nożnej w chaosie.
Tensions that are turning into open conflict are threatening to overshadow South Sudan's independence and plunge the region once again into chaos.
Napięcia przeradzające się w otwarty konflikt mogą położyć się cieniem na niepodległości Południowego Sudanu i ponownie pogrążyć region w chaosie.
to plunge (myös: to let grow (hair))
to plunge (myös: to dive, to dive in)
to plunge
volume_up
pogrążać [pogrążąm|pogrążałbym] {vb:n imp.} (doprowadzić)
EU red tape is strangling our entrepreneurs and the carbon-tax scam is plunging millions into deadly fuel poverty.
Unijna biurokracja dławi naszych przedsiębiorców, a oszukańczy podatek węglowy pogrąża miliony w śmiertelnym ubóstwie paliwowym.
Meanwhile, that country plunges into economic chaos and millions of its people are left starving and destitute under Mugabe's arrogant dictatorship.
Tymczasem kraj ten pogrąża się w chaosie gospodarczym, a miliony jego obywateli głodują i cierpią nędzę pod rządami aroganckiej dyktatury Mugabe.
The illegal transitional regime headed by Andry Rajoelina is in the process of plunging Madagascar into chaos.
Nielegalny tymczasowy reżim pod wodzą Andry'ego Rajoeliny pogrąża Madagaskar w chaosie.

2. "into"

to plunge (myös: to venture into)
volume_up
zapędzić się {refleksiiviverbi}
to plunge (myös: to venture into)
volume_up
zapędzać się {refleksiiviverbi}

Esimerkkejä "to plunge"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThis is a complete farce and it will plunge Burma even further under the junta's iron rule.
Jest to całkowita farsa, która tylko jeszcze bardziej umocni w Birmie żelazne rządy junty.
EnglishYet wilt thou plunge me in the ditch, And mine own clothes shall abhor me.
Wszakże w dole zanurzysz mię, i brzydzić się mną będą szaty moje.
EnglishWe are simply calling for a solid solution, one that does not plunge football into chaos.
Wzywamy po prostu do opracowania dobrego rozwiązania, które nie pogrąży piłki nożnej w chaosie.
EnglishIt is therefore time to take the plunge and make a final decision.
Nadszedł również czas na podjęcie ważnej i ostatecznej decyzji.
EnglishThe European Parliament itself should take the plunge.
Parlament Europejski powinien zaś podjąć krytyczną decyzję w tej sprawie.
EnglishIn my opinion, it really is now high time we took the plunge.
Według mnie nadszedł czas na działanie.
EnglishThey've got to come up, warm, get that solar power, and then plunge back into the depths, and go up and down and up and down.
Muszą wypłynąć, ogrzać się, nałapać energii słonecznej, a potem wracają w głębiny, w górę, w dół, w górę, w dół.
EnglishThe USD 1 billion of development aid that has flown to Africa for 60 years has served only to plunge this continent further into misery.
Miliard dolarów pomocy rozwojowej przekazanej Afryce na przestrzeni 60 lat posłużył wyłącznie do pogrążenia tego kontynentu w nędzy.
Englishto take the plunge
EnglishThe failure to recognise this means that tensions will simply increase and will plunge a number of those countries a little further into poverty.
Jeśli się tego nie przyjmie do wiadomości, to w konsekwencji nastąpi wzrost napięcia i wiele z tych krajów jeszcze głębiej pogrąży się w ubóstwie.
EnglishIf the Council is preparing such a mechanism, it will plunge countries into recession, leading to unemployment and favours for banks and big business.
Jeżeli Rada pracuje nad takim mechanizmem, pogrąży on kraje w recesji, co poskutkuje bezrobociem oraz korzyściami dla banków i wielkiego biznesu.
EnglishMr President, the European Council will plunge the continent into a severe crisis should it fail to deliver essential reform at its October meeting.
Panie przewodniczący! Rada Europejska pogrąży nasz kontynent w poważnym kryzysie, jeśli nie wprowadzi kluczowych reform na październikowym posiedzeniu.
EnglishEach pack of Macugen contains one pre-filled syringe, an elastomeric plunger stopper, and a pre- attached plunge-rod inside a sealed pouch.
Każde opakowanie leku Macugen zawiera w zamkniętym woreczku jedną, gotową do użycia strzykawkę, ogranicznik tłoka wykonany z elastomeru i tłok wprowadzony do strzykawki.