"pernicious" - Puolakielinen käännös

EN

"pernicious" puolaksi

EN pernicious
volume_up
{adjektiivi}

pernicious (myös: baneful, damaging, dangerous, deleterious)
volume_up
szkodliwy {adj. maskuliini}
However, I should like to point out the pernicious effects of the report.
Chciałbym jednak zwrócić uwagę na szkodliwe efekty tego sprawozdania.
The effects of this are even more pernicious in the current period of economic and financial crisis.
Ich skutki są jeszcze bardziej szkodliwe w czasie obecnego kryzysu gospodarczego i finansowego.
Whilst all this is taking place, the Varroa mite continues its pernicious work and bees die.
A w tym czasie roztocze Varroa kontynuuje swą szkodliwą działalność i pszczoły umierają.
pernicious (myös: baneful, calamitous, malefic, malign)
volume_up
zgubny {adj. maskuliini}
Regrettably, this extremely pernicious, misanthropic and mostly anti-Christian ideology continues to take its victims to this day and to have its representatives.
Niestety ta niezwykle zgubna, mizantropijna i w większości antychrześcijańska ideologia wciąż dziś pochłania ofiary i wciąż ma swoich zwolenników.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "pernicious":

pernicious

Esimerkkejä "pernicious"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHowever, I should like to point out the pernicious effects of the report.
Chciałbym jednak zwrócić uwagę na szkodliwe efekty tego sprawozdania.
EnglishThat is a pernicious development and one that reinforces the European Union's democratic deficit.
Jest to zgubne zjawisko, które pogłębia demokratyczne braki Unii Europejskiej.
EnglishWhilst all this is taking place, the Varroa mite continues its pernicious work and bees die.
A w tym czasie roztocze Varroa kontynuuje swą szkodliwą działalność i pszczoły umierają.
EnglishHowever, the chain, the functioning of the markets is more pernicious.
Jednakże łańcuch, funkcjonowanie rynków przynosi więcej szkód.
EnglishThe effects of this are even more pernicious in the current period of economic and financial crisis.
Ich skutki są jeszcze bardziej szkodliwe w czasie obecnego kryzysu gospodarczego i finansowego.
EnglishEliminating the pernicious legacy of communism is a prerequisite for a peaceful future in Europe.
Wyeliminowanie szkodliwego dziedzictwa komunizmu jest warunkiem wstępnym dla pokojowej przyszłości w Europie.
EnglishYet verbal inflation, the inflation of grandiose and illusory objectives is just as pernicious as monetary inflation.
Jednakże inflacja słowna, inflacja wspaniałych i złudnych celów jest równie szkodliwa, jak inflacja pieniądza.
EnglishYou can start thinking about solutions to solving that problem, even if the problem is pernicious and as intractable as racism.
Bo gdy coś da się przewidzieć, da się to też opracować. ~~~ Można poszukać rozwiązań danego problemu.
EnglishRegrettably, this extremely pernicious, misanthropic and mostly anti-Christian ideology continues to take its victims to this day and to have its representatives.
Niestety ta niezwykle zgubna, mizantropijna i w większości antychrześcijańska ideologia wciąż dziś pochłania ofiary i wciąż ma swoich zwolenników.
EnglishWe're at best ignored and maligned and abused, at worst, by negligent regulatory agencies, pernicious zoning and lax governmental accountability.
W najlepszym wypadku, jesteśmy ignorowani i szkalowani, ale bywa też że krzywdzeni przez najrozmaitsze instytucje rządowe, przez szkodliwe planowanie i bezkarność urzędników.
EnglishI therefore also supported those amendments that back small, family-run businesses and I voted against the pernicious mass imports of soya into Europe.
Z tego względu opowiedziałem się też za poprawkami na rzecz małych, rodzinnych przedsiębiorstw, natomiast zagłosowałem przeciwko szkodliwemu, masowemu importowi soi do Europy.
EnglishAs you will have gathered, I do not believe in this magical and pernicious view that trade alone can help us progress towards harmonious integration, peace and stability.
Jak się można domyślić, nie podzielam tego magicznego i zgubnego poglądu, że sam handel może pomóc w dochodzeniu do harmonijnej integracji, pokoju i stabilności.
EnglishThere is an urgent need for Europe to reflect on its open-border policy and the pernicious consequences of this policy with regard to immigration, crime and Islamic extremism.
Europa musi poważnie przemyśleć swoją politykę otwartych granic i zgubne konsekwencje tej polityki w zakresie imigracji, przestępczości i ekstremizmu islamskiego.
English(NL) Mr President, the Leinen report is yet further evidence of the pernicious system of self-service which this European Union is developing in all political parties.
(NL) Panie przewodniczący! Sprawozdanie pana Leinena jest jeszcze jednym dowodem istnienia zgubnego systemu samoobsługi, który ta Unia Europejska wypracowuje we wszystkich partiach politycznych.