EN

perfect {adjektiivi}

volume_up
volume_up
doskonały {adj. maskuliini}
This is the perfect example of the mania for security which is going on here.
Jest to doskonały przykład manii bezpieczeństwa, która ma tu miejsce.
It is not perfect, of course, there are a few improvements to be made.
Oczywiście, nie jest on doskonały, można wprowadzić kilka ulepszeń.
Like any document, it is not perfect, as Commissioner Wallström has said.
Jak powiedziała pani komisarz Wallström, dokument ten nie jest doskonały.
perfect (myös: flawless, ideal, impeccable, spot-on)
volume_up
idealny {adj. maskuliini}
The perfect love life -- symbolized by the perfect necklace, the perfect diamond ring.
Idealne życie miłosne symbolizowane przez idealny naszyjnik, idealny diamentowy pierścionek.
Of course it is not the perfect text - there is no perfect text.
Oczywiście nie jest to idealny dokument - dokumenty idealne nie istnieją.
It is not perfect, but it is a good compromise to take us forward.
Nie jest on idealny, ale jest to dobry kompromis, który poprowadzi nas naprzód.
It is clear to me that the Dublin system is not perfect yet.
Oczywiste jest dla mnie, że system dubliński nie jest jeszcze perfekcyjny.
And so it's perfect for something like that.
Robota można ustawić bardzo precyzyjnie, żeby pracował w tym jednym miejscu, więc do czegoś takiego jest perfekcyjny.
In that respect this agreement, whilst not perfect, nevertheless represents an important step forward.
W tym względzie to porozumienie, o ile nie jest perfekcyjne, stanowi jednak ważny krok naprzód.
perfect (myös: delicious, excellent, fine, great)
volume_up
wyborny {adj. maskuliini}
perfect
volume_up
w sam raz {adj. maskuliini}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "perfect":

perfect

Esimerkkejä "perfect"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIt is in the interest of Member States to further perfect the judicial area.
W interesie krajów członkowskich leży dalsze doskonalenie przestrzeni sądownictwa.
EnglishAnd he did that which was right in the eyes of Jehovah, but not with a perfect heart.
I czynił co było dobrego przed oczyma Pańskiemi, wszakże nie doskonałem sercem.
English(ET) Madam President, Estonians have a proverb: 'Practice makes perfect'.
(ET) Pani Przewodnicząca! Estończycy mają powiedzenie: "Ćwiczenie czyni mistrza”.
English. - The Agreement is not perfect but does herald some serious progress.
na piśmie - Umowa nie jest idealna, ale faktycznie oznacza ważne postępy.
EnglishThe environmental economic accounts we are calling for today are not perfect.
Rachunki ekonomiczne środowiska, których dziś się domagamy, nie są idealne.
EnglishIt is all one; therefore I say, He destroyeth the perfect and the wicked.
Jedno jest, dla czegom to mówił: że tak doskonałego, jako i niezbożnego on niszczy;
EnglishWe know that the proposed legislation is not perfect and we will want to see changes.
Wiemy, że proponowane prawodawstwo nie jest idealne i będziemy chcieli jego poprawek.
EnglishThat situation would not, of course, be perfect and there would be obstacles to circumvent.
Oczywiście sytuacja nie byłaby doskonała i konieczne byłoby ominięcie przeszkód.
EnglishIt's what we call a perfect fit of shape complimentarity, or hand in glove.
To przykład idealnej komplementarności kształtów, tzw. dopasowania do siebie jak ulał.
EnglishThere's actually a gentleman in the front row who's doing a perfect imitation of her look.
Mina pana w pierwszym rzędzie idealnie imituje wyraz jej twarzy w tym momencie.
EnglishNo one would argue that the maps that were created many years ago are totally perfect.
Nikt nie będzie przekonywał, że mapy opracowane wiele lat temu są idealne.
EnglishLet my heart be perfect in thy statutes, That I be not put to shame.
Niech będzie serce moje uprzejme przy ustawach twoich, abym nie był zawstydzony.
EnglishBlessed are they that are perfect in the way, Who walk in the law of Jehovah.
Błogosławieni, którzy żyją bez nagany, którzy chodzą w zakonie Pańskim,
EnglishAnd then... when we're old and gray, we'll look back on this night and it'll be perfect.
A kiedy, będziemy już starzy i siwi, wspomimy tę noc, i będzie ona idealna.
EnglishIn short, it is undoubtedly a matter of finding a perfect balance in our relations.
W skrócie, chodzi w tym niewątpliwie o znalezienie idealnej równowagi w naszych stosunkach.
EnglishAnd the idea behind this is to do the perfect job doing search, you really have to be smart.
Idea jest taka: aby zbudować doskonałą wyszukiwarkę, trzeba być inteligentnym.
EnglishJehovah knoweth the days of the perfect; And their inheritance shall be for ever.
Zna Pan dni doskonałych; przetoż dziedzictwo ich na wieki zostanie.
English(Laughter) Definitely not perfect. ~~~ So you would probably shut it, at this point.
(Śmiech) Zdecydowanie dalekie of ideału, więc pewnie byście je w takim momencie wyłączyli.
EnglishThe perfect example is the Globalisation Fund: a little poke of financial sweeties.
Doskonałym przykładem jest fundusz na rzecz globalizacji: mała garść finansowych cukierków.
EnglishAs a result, Alcatel-Lucent phones and Jabra headsets offer a perfect match.
W rezultacie telefony Alcatel-Lucent i zestawy słuchawkowe Jabra to perfekcyjne połączenie.