"pencil" - Puolakielinen käännös

EN

"pencil" puolaksi

volume_up
pencil {subst.}
volume_up
to pencil {transitiiviverbi}

EN pencil
volume_up
{substantiivi}

pencil
Strzykawkę należy trzymać jak ołówek lub rzutkę.
And from another nurse, I begged a pencil, pen.
Od innej wybłagałem ołówek i długopis.
Now this is a pencil with a few slots over here.
To ołówek z paroma rowkami.

Esimerkkejä "pencil"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHe doesn't have a piece of paper, he doesn't have a pencil, he doesn't have a tape recorder.
Pragnie jej, ale nie ma jak jej uchwycić. ~~~ Nie ma papieru, ołówka, nie ma dyktafonu.
EnglishPlease be careful that Mr Brown signs in pen rather than in pencil!
Dopilnujmy, aby pan Brown podpisywał się piórem, a nie ołówkiem!
EnglishThe idea was to -- because everybody overlooks white -- like pencil drawings, you know?
Pomysł był taki, żeby........Wszyscy przeoczają biały.
EnglishHe had written, "Vague, but exciting," in pencil, in the corner.
Napisał ołówkiem w rogu: „Mętne ale fascynujące”.
EnglishBeing sent to bed by his dad, you know, to Shakespeare, "Go to bed, now," to William Shakespeare, "and put the pencil down.
Ojciec gonił go do łóżka mówiąc: "Idź SPAĆ!”, wiecie, do Williama Szekspira.
EnglishThat pencil-yellow crank was remembered by everybody.
Wszyscy zapamiętali tę żółtą jak kredka korbkę.
EnglishAnd they would look at it -- "Ah, it's a pencil drawing."
Patrzyliby na to - ,,ach, to jest rysunek".
EnglishBF: He invented the pencil.
DH: Dobra, jedziemy, ale pamiętajcie, że ćwiczyliśmy to przez 10 lat.
EnglishI draw with a simple pencil, and at first, the Parkinson's was really upsetting, because I couldn't get the pencil to stand still.
Rysuję ołówkiem. ~~~ Na początku objawy Parkinsona naprawdę były irytujące, bo nie mogłem utrzymać ołówka.
EnglishHolding the syringe like a pencil or a dart, push the needle straight into the skin at a 90˚ angle with a quick, firm motion.
Wbić igłę prosto w skórę pod kątem 90˚ szybkim, zdecydowanym ruchem, trzymając strzykawkę podobnie do ołówka lub rzutki.
EnglishOnce we have signed this road map, with the other hand and the other pencil we will be able to sign the interim agreement that is before us.
Po podpisaniu planu działania, drugą ręką będziemy mogli podpisać umowę przejściową, którą mamy przed sobą.
EnglishEverybody remembered the pencil-yellow crank.
EnglishWith your other hand hold the syringe as you would a pencil. ● Insert the needle all the way into the pinched skin at an angle of 45° to 90° (6).
Drugą ręką trzymać strzykawkę w sposób podobny do trzymania długopisu. ● Całą igłę wkłuć w fałd skóry pod kątem 45° do 90° (6).
EnglishThe cost of lifting the pencil and marking a V is higher than the possible benefit of the decision, so that's why we get this effect."
Koszt podniesienia ołówka i zaznaczenia pola jest wyższy niż możliwa korzyść wynikająca z podjęcia decyzji." I dlatego występuje taki efekt.
EnglishTo change the color of the table borders, select the table and click the Outline color and size button in the toolbar (pencil icon above a line).
Aby zmienić kolor obramowania tabeli, wybierz tabelę i kliknij Kolor i rozmiar konturu (ikonę ołówka nad linią) na pasku narzędzi.
EnglishWith the first pencil, we are going to sign a road map, which will set out the stages required to meet the criteria laid down by Parliament.
Pierwszy pisak posłuży do podpisania planu działania, który wyznaczy etapy wymagane do spełnienia kryteriów określonych przez Parlament.
EnglishAnd actually, without knowing it, my father had invented something we can find in every schoolchild's pencil case: the so-called "correction pen."
I rzeczywiście, nie wiedząc tego, mój ojciec wynalazł coś, co możemy znaleźć w piórniku każdego ucznia: tak zwany korektor. ~~~ (Oklaski)
EnglishWithout the pencil, subjects were excellent judges, but with the pencil in their mouth -- when they could not mimic the smile they saw -- their judgment was impaired.
Bez ołówka, badani byli doskonałymi sędziami, jednak z ołówkiem, nie mogąc imitować zobaczonego uśmiechu, ich osąd był znacznie słabszy.
EnglishWe passed a Treaty, and I joked that when the Treaty was passed, I was handed it and given a pencil and those were the resources that I began with.
Przyjęliśmy Traktat, a ja żartowałam, że wraz z jego przyjęciem dostałam go do ręki wraz z ołówkiem i to były wszystkie zasoby, z jakimi zaczynałam moją pracę.