"out and about" - Puolakielinen käännös

EN

"out and about" puolaksi

EN out and about
volume_up
{adjektiivi}

out and about

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "out and about" puolaksi

out substantiivi
Polish
out adverbi
out interjektio
Polish
to out verbi
Polish
and konjunktio
AND substantiivi
Polish
and? interjektio
Polish
about adverbi
about prepositio

Esimerkkejä "out and about"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishFind out more about the euro, the exchange rates of other currencies and using cash and cards.
Dowiedz się więcej o euro, kursach walut oraz o płatnościach gotówką i kartą.
EnglishIf you want to work as a researcher elsewhere in the EU, find out more about:
Jeżeli chcesz podjąć pracę jako naukowiec gdziekolwiek w UE, więcej informacji uzyskasz poniżej:
EnglishOr, find out more about placement targeting by watching the video below.
Więcej informacji na temat definiowania własnych miejsc reklamowych.
EnglishThey seem very, very obsessed with finding out more about the ideal mate.
Wydają się bardzo opętani poszukiwaniami idealnej drugiej połówki.
EnglishFind out more about your rights when you buy a car in another EU country.
Dowiedz się więcej o prawach, które Ci przysługują w przypadku zakupu samochodu w innym kraju UE.
EnglishEach EOD team goes out on about 600 of these bomb calls every year, defusing about two bombs a day.
Każdy zespół saperów EOD wykonuje około 600 rozbrojeń w ciągu roku, czyli dwa ładunki na dzień.
EnglishFind out more about the European Health Insurance Card in:
Dowiedz się więcej o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego:
EnglishFind out more about the possibilities from the links below.
Dowiesz się o tym więcej, jeśli skorzystasz z linków poniżej.
EnglishFind out more about partnerships offering scholarships for nationals of your country.
Dowiedz się więcej o programach partnerskich, w ramach których przyznawane są stypendia dla obywateli Twojego kraju.
EnglishFind out more about your healthcare if you are:
Dowiedz się więcej o przysługującej Ci opiece zdrowotnej, jeśli jesteś:
EnglishFind out here about opportunities for studying in Italy.
Tutaj zapoznasz się z możliwościami studiowania we Włoszech.
EnglishBut now you can find out all about -- unfortunately, my weight is a little higher than that, but -- all about what happens.
Teraz jednak można dowiedzieć się wszystkiego, niestety, ważę nieco więcej, ale...
EnglishShe is out and about in the young design scene with open eyes and ears for the Berlin city magazine "tip".
Na zlecenie berlińskiego czasopisma „tip” śledzi z otwartymi oczami i uszami najnowsze trendy dizajnu
EnglishFind out more about how to access healthcare abroad
Więcej na temat korzystania z opieki medycznej za granicą
EnglishI was able to find out also about the ceremony that they were using, a ceremony they hadn't used in about 29 years.
Mogłam się też dowiedzieć na temat ceremonii, której używają, ceremonii, której nie używali od 29 lat.
EnglishClick on the categories below to find out more about the EU’s regular competitions and how to enter.
Kliknij poniżej, aby uzyskać więcej informacji o konkursach organizowanych przez UE i dowiedzieć się, jak wziąć w nich udział.
EnglishBut after some time, after some months, one day as I was going out and about, suddenly I noticed hundreds of dragonflies, hundreds of dragonflies.
Ale kilka miesięcy później kiedy sobie szedłem, nagle zauważyłem setki ważek.
EnglishThe galling thing is that we Members of Parliament are constantly being asked out there about this Bologna Process.
Irytujące jest, że my, posłowie do Parlamentu Europejskiego, ciągle słyszymy pytania na temat procesu bolońskiego.
EnglishInterested in finding out more about the worldwide economic and financial crisis?
Zapraszamy do zapoznania się z kalendarium kryzysu finansowego, z którego można dowiedzieć się więcej o światowej sytuacji gospodarczej i przebiegu kryzysu.
EnglishTo find out more about these medicines, please ask your doctor or read the Package Leaflet that comes with these medicines.
Dalsze informacje o wymienionych powyżej lekach dostępne są u lekarzy oraz w ulotkach dołączonych do opakowania tych leków.