"ours" - Puolakielinen käännös

EN

"ours" puolaksi

volume_up
ours {pron.}
PL
volume_up
our {pron.}
PL

EN ours
volume_up
{pronomini}

ours (myös: our)
volume_up
nasz {pron.}
Shamsul Wares: It was almost impossible, building for a country like ours.
Shamsul Wares: Budowanie w takim kraju jak nasz graniczyło z niemożliwością.
What we also need to realise is that ours is not the only model today.
Musimy także zdać sobie sprawę, że nasz model nie jest dzisiaj jedynym.
A system like ours is not, however, available to everyone in Europe.
Jednakże nie wszyscy w Europie mają dostęp do takiego systemu, jak nasz.

Esimerkkejä "ours"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishUS agricultural support is worse than ours, and the EU should lead by example.
Amerykańskie wsparcie dla rolnictwa jest gorsze niż nasze, a UE powinna dać przykład.
EnglishWe must not forget that China's history exceeds ours by thousands of years.
Nie wolno nam zapomnieć, że historia Chin jest starsza od naszej o całe tysiące lat.
EnglishWe can only require that their measures have an equivalent effect to ours.
Możemy jedynie wymagać, żeby ich środki miały skutek równoważny do naszych.
EnglishFor after all, these global challenges that I have just listed are ours too.
Bo przecież te globalne wyzwania, które właśnie wymieniłem są także naszymi wyzwaniami.
EnglishWe should never forget that war and violence could once again return to this Europe of ours.
Nie powinniśmy nigdy zapomnieć, że wojna i przemoc mogą znów do Europy powrócić.
EnglishThis is the Chinese view of the state -- very, very different to ours.
A właściwie, to nie zwykłego członka rodziny, lecz jej głowę. ~~~ Patriarchę.
EnglishIf the decision had been ours, many parts of it would have been different.
Gdyby decyzja należała do nas, wiele z jego części wyglądało by inaczej.
EnglishThere is in fact a logic to Russia's actions, but this is not the same as ours.
W działaniach Kremla istnieje logika, lecz różni się ona on naszej.
EnglishLet us invest in the technologies of the future, and the future will be ours.
Zainwestujmy w technologie przyszłości, a przyszłość będzie nasza.
EnglishIn this case, ours is about ideas and information, and, if we're lucky, some entertainment.
W tym przypadku, chodzi o idee i informacje, i jeżeli mamy szczęście, o trochę rozrywki.
EnglishBecause the way that he presented the concept -- his approach was totally different than ours.
Sposób, w jaki przedstawił swoje pomysły – jego podejście było zupełnie inne niż nasze.
EnglishEU action in this globalised world of ours must pursue these goals.
Działania UE w tym naszym zglobalizowanym świecie muszą dążyć do osiągnięcia tych celów.
EnglishIn fact many of Russia's goals are the same as ours in the Treaty of Lisbon.
W rzeczywistości wiele spośród celów Rosji pokrywa się z naszymi, zawartymi w traktacie lizbońskim.
EnglishBoth of the Commission's reports - like ours too, perhaps - do of course have their weak points.
Obydwa sprawozdania Komisji - być może jak i nasze - mają oczywiście swoje słabe punkty.
EnglishThis is not only in their interest, but in ours as well.
Działania te leżą nie tylko w interesie krajów tego regionu, ale również naszym.
EnglishI hope that we can just conclude that the future is ours.
Mam nadzieję, że możemy zakończyć stwierdzeniem, iż przyszłość należy do nas.
EnglishHowever, we have no intention of letting them deprive us of this wonderful tradition of ours.
Jednak nie mamy zamiaru dać się pozbawić tej wspaniałej tradycji.
EnglishWe had a two-and-a-half-day-old baby in the house that was ours -- we hadn't taken it from somebody else.
Mieliśmy w domu dwuipółmiesięczne dziecko. ~~~ Było nasze, nie zabraliśmy go nikomu.
EnglishExcept that they're not as rich as ours, because they don't have a cerebral cortex like we do.
Z tym wyjątkiem, że nie są tak bogate jak nasze, ponieważ nie mają takiej kory mózgowej jak my.
English'Use your liberty to promote ours', as the Nobel Prize laureate once said.
"Skorzystajcie z waszej wolności, by wspierać naszą”, jak kiedyś powiedziała ta laureatka Nagrody Nobla.