"organization" - Puolakielinen käännös

EN

"organization" puolaksi

volume_up
organ {subst.}

EN organization
volume_up
{substantiivi}

organization (myös: organisation, orderliness)
Of course, every organization would love to be on the top of such a list.
Oczywiście każda organizacja chciałaby znaleźć się na szczycie takiej listy.
But every organization would also hate to be not on the top of the list.
Z drugiej strony żadna organizacja nie chciałaby znaleźć się dalej na liście.
He says, "The initial organization of the brain does not depend that much on experience.
Powiedział: "Początkowa organizacja mózgu nie zależy od doświadczenia.
organization (myös: band, batch, cohort, group)

Esimerkkejä "organization"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThis is when we see the birth of the transnational arms organization Al Qaeda.
To tu obserwujemy narodziny ponadnarodowej organizacji zbrojnej - Al Kaidy.
EnglishWe think bacteria made the rules for how multicellular organization works.
Uważamy, że to bakterie wyznaczyły zasady działania organizacji wielocząsteczkowej.
EnglishUkraine's aspirations to become a member of the World Trade Organization deserve support.
Należy wspierać dążenia Ukrainy do członkostwa w Światowej Organizacji Handlu.
EnglishAt the age of 17, I was recruiting people from Cambridge University to this organization.
Mając lat 17, rekrutowałem ludzi z Uniwersytetu Cambridge do tej organizacji.
EnglishWe must be flexible and pragmatic, but within the framework of the World Trade Organization.
Musimy być elastyczni i pragmatyczni, ale w ramach Światowej Organizacji Handlu.
EnglishUnfortunately, that is not a simple thing to do on account of World Trade Organization rules.
Niestety z uwagi na przepisy Światowej Organizacji Handlu niełatwo tego dokonać.
EnglishThis is why the International Tropical Timber Organization has such an important part to play.
Dlatego też ogromna rola Międzynarodowej Organizacji do spraw Drewna Tropikalnego.
EnglishIn this case, we need the hands of the World Trade Organization.
W takim przypadku potrzebna jest nam widoczna ręka Światowej Organizacji Handlu.
EnglishFirstly, all the requirements issued by the Organization of American States must be met.
Wszystkie żądania wyrażone przez Organizację Państw Amerykańskich muszą zostać spełnione.
EnglishInstead, something about the organization must be changing as the colony gets older.
Musi zmieniać się coś w organizacji, gdy kolonia staje się starsza.
EnglishAccording to the World Health Organization, cancer is the main cause of death worldwide.
Według Światowej Organizacji Zdrowia nowotwory stanowią główną przyczynę zgonów na świecie.
EnglishFor that service the Red Brigades were actually paid a fee, which went to fund their organization.
Za tę usługę Czerwone Brygday pobierały opłatę, z której finansowano organizację.
EnglishIf you are fighting in a non-governmental organization, you love equity between gender.
Gdy walczymy w organizacji pozarządowej - kochamy równouprawnienie.
EnglishKyoto: the beginnings of struggling to create a treaty-based organization.
Kioto: początki starań o powołanie pokojowej organizacji. ~~~ G20.
EnglishAnd I asked the Organization of Human Rights to put me in touch with the parents of the victims.
Poprosiłam Organizację Praw Człowieka, abym mogła skontaktować się z rodzicami ofiar.
EnglishAnd we didn't need a big organization to run it -- it was run by the villagers themselves.
Radzi sobie bez wielkiej korporacji. ~~~ Prowadzą go sami mieszkańcy.
EnglishSo the big question when you've got this really chaotic organization is, why isn't it all rubbish?
O obliczu tak chaotycznej organizacji, trzeba zapytać: dlaczego to nie są same śmieci?
EnglishBut having been born in Essex, at the age of 16, I joined an organization.
Będąc tam urodzonym, w wieku 16 lat dołączyłem do organizacji.
EnglishThere's often too many people in the meetings, and they're very, very expensive to the organization.
Zwykle na zebraniach jest zbyt wielu ludzi. ~~~ Zebrania są bardzo, bardzo kosztowne.
EnglishYou see, what is business but the result of how the market behaves and how the organization behaves?
Czym jest biznes jeśli nie skutkiem zachowań rynku i zachowań organizacji?