"option" - Puolakielinen käännös

EN

"option" puolaksi

volume_up
option {subst.}

EN option
volume_up
{substantiivi}

option
This is not an attractive option, especially for the new States.
Nie jest to atrakcyjna opcja, zwłaszcza dla nowych państw członkowskich.
Rolling back in this respect cannot be an option for the European Union.
Cofnięcie się w tym zakresie wstecz nie może dla Unii Europejskiej żadną opcją.
(RO) Madam President, competitiveness is not an option for the European Union.
Konkurencyjność nie jest dla Unii Europejskiej jedynie opcją.
Therefore, I think that assisting spouses should be given the option to choose.
Dlatego też uważam, że współpracujący małżonkowie powinni mieć możliwość wyboru.
There’s also an option to switch between different Google Mail accounts.
Istnieje także możliwość przełączania się między różnymi kontami Google Mail.
However, it also offers social partners the option to agree otherwise, if they so wish.
Oferuje też partnerom społecznym możliwość odmiennych uzgodnień, jeżeli tego zechcą.
This option would result in a Europe which is second class in the new global order.
Ten wybór sprawi, że Europa w nowym porządku świata będzie krajem drugiej kategorii.
On the question of planting rights, we believe there must be a grubbing-up option.
W odniesieniu do kwestii praw do sadzenia, uważamy, że musi istnieć wybór karczowania.
Therefore, I think that assisting spouses should be given the option to choose.
Dlatego też uważam, że współpracujący małżonkowie powinni mieć możliwość wyboru.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "option":

option

Esimerkkejä "option"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishUnfortunately, though, this option for a peaceful solution has since been abandoned.
Niestety, jego propozycja pokojowego rozwiązania została od tego czasu zaniechana.
EnglishThere is no other option than to work together in the face of this deep crisis.
W obliczu tego głębokiego kryzysu nie ma innej możliwości, niż współpraca.
EnglishThis is a clear signal that giving up on civil society is not an option.
Jest to wyraźny sygnał, że nie można rezygnować ze społeczeństwa obywatelskiego.
EnglishIt is no wonder that many attempt to leave Burma as they have no other option.
Nic dziwnego, że wielu z nich próbuje opuścić Birmę, skoro nie mają innego rozwiązania.
EnglishHence, in my opinion, the option of a 30% reduction must be kept expressly on the table.
Dlatego moim zdaniem należy zdecydowanie utrzymać wariant redukcji emisji o 30 %.
EnglishThe funding of projects through equity investments is an interesting option.
Interesującym rozwiązaniem jest finansowanie projektów poprzez inwestycje kapitałowe.
EnglishI would like to say that producer organisations are an excellent option.
Chciałabym powiedzieć, że organizacje producentów są doskonałym rozwiązaniem.
EnglishThis option sorts items in your Documents List by title in alphabetical order.
Ta opcje powoduje posortowanie elementów na liście dokumentów w kolejności alfabetycznej.
EnglishIn the age of globalisation, isolationism is no longer an option, and that is a good thing.
W erze globalizacji izolacjonizm nie stanowi już żadnej opcji - i to jest dobre.
EnglishTo do this, choose the Remove this listing from my Google Places account option.
W tym celu wybierz opcję Usuń ten wpis z mojego konta Miejsc Google.
EnglishYou can also select the file and go to the More drop-down menu to find this option.
Możesz także wybrać plik i przejść do menu rozwijanego Więcej, aby tam odnaleźć tę opcję.
EnglishAlternatively, you can use the keyboard shortcut Ctrl + Alt + H (Cmd + Option + H on a Mac).
Ewentualnie możesz użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+Alt+H (Cmd+Option+H na Macu).
EnglishThe only political option that did not condemn them has been banned.
Jedyne ugrupowanie polityczne, które ich nie potępiało, zostało zdelegalizowane.
EnglishFreezing the resources by Member States will not be a sustainable option.
Zamrożenie zasobów przez państwa członkowskie nie stanowi zrównoważonego rozwiązania.
EnglishAs a result, 36 people were arrested; they had no option but to go on hunger strike.
Aresztowano 36 osób, które nie miały innego wyboru, jak strajk głodowy.
EnglishUntil there is a credible alternative, that is the only option remaining to us.
Dopóki nie znajdziemy wiarygodnej alternatywy, dopóty będzie to jedyny dostępny nam wariant.
EnglishIf the emissions trading playing field were global, auctions would be a good option.
Gdyby handel uprawnieniami miał charakter globalny, wówczas aukcje byłyby dobrym wyborem.
EnglishTo exit this view, deselect the Compact controls option from the View menu.
Aby zamknąć ten widok, usuń zaznaczenie opcji Kompaktowe elementy sterujące w menu Widok.
EnglishOur only option is to comply with the conventions that we have signed.
Jedynie wyjście, to przestrzegać postanowień konwencji, które podpisaliśmy.
EnglishTherefore, cutting money for cohesion cannot be an option in any way.
Zatem ograniczanie funduszy na politykę spójności nie wchodzi w ogóle w grę.