"onto" - Puolakielinen käännös

EN

"onto" puolaksi

volume_up
onto {prep.}
PL

EN onto
volume_up
{prepositio}

onto (myös: at, for, on, upon)
volume_up
na {prep.}
This is a rationale that shifts responsibility for protection onto the individual.
Takie podejście przenosi odpowiedzialność za ochronę na osoby indywidualne.
Therefore, administer the product with the syringe onto a portion of the food.
Dlatego też należy umieścić produkt za pomocą strzykawki na porcji karmy.
It was brought onto the market without sufficient explanation of the risks.
Została wprowadzona na rynek bez wystarczającego wyjaśnienia związanego z nią ryzyka.

Esimerkkejä "onto"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishPresident Barroso, the role of a commissioner is not to pour petrol onto the fire.
Panie przewodniczący Barroso, rolą komisarza nie jest dolewanie oliwy do ognia.
EnglishBringing new products onto the market is a long and always expensive process.
Wprowadzanie nowych produktów do obrotu jest długim i zawsze kosztownym procesem.
EnglishSo now I want to go onto talking about the linear-to-closed-loop idea.
Teraz chciałbym przejść do zmiany z modelu liniowego do modelu zamkniętej pętli.
EnglishThen I had video projectors that were projecting intermittently onto the spheres.
Chciałem wyizolować namacalny element rzeźby i wdrożyć go do swoistego systemu łączności.
EnglishThen we put a little chip, little tag, onto the trash and then started following it.
Potem przytwierdzaliśmy mały chip, mały nadajnik do tych śmieci i zaczęliśmy je śledzić.
EnglishOne was growing out the front and it had already erupted, and it latched onto the bowel.
Jedna wyrastała z przodu, przebiła się przez nerkę i przyczepiła do jelita.
EnglishPut the tablet into the barrel Put the plunger back onto the syringe For the 15 mg tablet:
Ostrożnie wstrząsać strzykawką przez 10- 20 s do całkowitego rozpuszczenia tabletki.
English. ~~~ So it holds onto the very last point.
Rejestrują ostatnie miejsce, w którym miałem zasięg i to tam urywa się ślad.
EnglishThe film, without his permission or even knowledge at first, found its way onto the Internet.
Film, bez jego pozwolenia, a wcześniej nawet wiedzy, znalazł się w Internecie.
English(2) Place a 26G needle onto an appropriate single-use syringe (max.1 ml).
(2) Dołączyć igłę 26G do odpowiedniej strzykawki jednorazowego użytku (maksymalnie 1 ml).
EnglishAnd my final question, my final question -- why are we not looking at moving out onto the sea?
A moje już ostatnie pytanie brzmi: Czemu nie rozważamy przeprowadzki pod wodę?
EnglishThis will then go onto a robot that's going to apply one of those stains to it.
Następnie wkładamy do robota, który zastosuje jeden z barwników.
EnglishReally, we have two separate concepts mapped onto the same word.
W rzeczywistości mamy więc dwie oddzielne koncepcje podpięte pod to samo słowo.
EnglishFit the metering pump onto the bottle Take the pump out of its bag.
Wprowadzenie pompki dozującej do butelki Wyjąć pompkę z plastikowej torebki.
EnglishNow not surprisingly, that influenced some people to think we were onto something.
Nie było zaskoczeniem, że ludzie zaczęli się nami interesować.
EnglishThis is a bee's leg with the pollen glommed onto it from a mallow plant.
To noga pszczoły, do której przyczepił się pyłek ślazu zaniedbanego.
EnglishIs this an envelope we're living inside of, or no, does it go onto infinity in both time and space?
Czy żyjemy w zamkniętej przestrzeni, czy też w nieskończonym czasie i przestrzeni?
EnglishIf using a transfer needle, screw the transfer needle tightly onto the syringe.
W przypadku użycia igły należy przykręcić ją do strzykawki.
EnglishIf using a transfer needle, screw the transfer needle tightly onto the syringe.
W przypadku użycia igły należy ją przykręcić do strzykawki.
EnglishIt is not always possible to bring everything onto the same level.
Nie zawsze możliwe jest sprowadzenie wszystkiego do tego samego poziomu.