"method" - Puolakielinen käännös

EN

"method" puolaksi

volume_up
method {subst.}
PL

EN method
volume_up
{substantiivi}

method (myös: line, process, tactic)
The methods are the open method of coordination which we shall strengthen.
Otwarta metoda koordynacji jest metodą, którą powinniśmy wzmacniać.
The most effective method to remove lactate and metformin is haemodialysis.
Najbardziej skuteczną metodą usunięcia mleczanów i metforminy jest hemodializa.
Management The most effective method of removing metformin is haemodialysis.
Postępowanie Najskuteczniejszą metodą usunięcia metforminy z ustroju jest hemodializa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "method":

method

Esimerkkejä "method"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishToday, we sit around a table and try to find a method of negotiating these matters.
Dziś siedzimy przy stole i staramy się znaleźć metodę negocjowania tych kwestii.
EnglishIt is a vision of development of the European Union, based on the Community method.
Jest to wizja rozwoju Unii Europejskiej, oparcie się na metodzie wspólnotowej.
EnglishMethod of administration It is recommended that you take the tablets with some water.
Sposób podawania Zaleca się zażywać tabletki popijając niewielką ilością wody.
EnglishThe pre-filled syringes are ready to use (see section 4.2 – Method of administration).
Ampułko- strzykawki są gotowe do użycia (patrz punkt 4. 2 – Sposób podawania).
EnglishFurthermore, cheques are no longer accepted as a method of payment in many EU countries.
Ponadto w wielu krajach UE czeki nie są już przyjmowane  jako środek płatniczy.
EnglishThe renewed social agenda also proposes strengthening the open method of coordination.
Odnowiona agenda społeczna proponuje także wzmocnienie otwartej metody koordynacji.
EnglishIt is the Community method that drives Europe forward, not governmentalism!
Europa idzie naprzód dzięki metodzie wspólnotowej, a nie dzięki systemowi rządowemu!
EnglishFinally, I must also once again stress the importance of the method that we have chosen.
Na koniec chciałbym jeszcze raz podkreślić znaczenie wybranych przez nas metod.
EnglishWomen of childbearing potential should use effective method of contraception.
Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji.
EnglishYou must use an effective method of contraception to avoid becoming pregnant.
Konieczne jest stosowanie skutecznej metody antykoncepcji, aby uniknąć zajścia w ciążę.
EnglishThis will enable anyone to follow the progress of each method in detail.
Umożliwi ona wszystkim szczegółowe śledzenie postępów każdej metody badawczej.
EnglishWhy would we rule out a method which could be good for the United States?
Dlaczego mielibyśmy odrzucać metodę, która może być dobra dla Stanów Zjednoczonych?
EnglishWell first, I'd like to talk about the oldest nutritional method on Earth, breastfeeding.
Zacznijmy od najstarszej metody żywienia znanej na Ziemi -- karmienia piersią.
EnglishThe Commission is bound by these guidelines on the method of setting fines.
Wytyczne te są dla Komisji wiążące, jeśli chodzi o metodę ustalania wysokości grzywien.
EnglishSo let me show you, and I'm going to start with the standard method first.
Badaliśmy reakcje na metodę standardową i na nasz koder z transformatorem.
EnglishMethod of administration Rebif is intended for subcutaneous (under the skin) injection.
Sposób podawania Lek Rebif jest przeznaczony do wstrzykiwania podskórnego.
EnglishIt is high time to apply an objective method to the assessment of totalitarian crimes.
Najwyższy czas zastosować obiektywną metodę oceny zbrodni totalitaryzmów.
EnglishWe also need to take into consideration Tel Aviv and the possibility of using another method.
Musimy również wziąć pod uwagę Tel Aviv i możliwość skorzystania z innej metody.
EnglishI accept a neutral, mathematical method of weighing the strength of individual countries.
Akceptuję neutralny, matematyczny sposób ważenia siły poszczególnych krajów.
EnglishCurbing the high rate of European legislation is a promising method.
Uszczuplenie dużej części europejskiego prawodawstwa stanowi obiecujący sposób.