EN to make out
volume_up
{verbi}

1. yleinen

volume_up
wyczytać {vb:n perf.}
to make out (myös: to identify, to learn, to recognize, to know)
volume_up
rozpoznać {vb:n perf.}
to make out (myös: to get by, to manage)
to make out (myös: to get along, to get by)
to make out (myös: to allot, to issue, to write)
volume_up
asygnować {vb:n imp.}
to make out (myös: to make, to confect)
volume_up
sporządzać {vb:n imp.}
to make out (myös: to unscramble)
to make out (myös: to decipher, to unscramble)
volume_up
rozszyfrować {vb:n perf.}
volume_up
spisać {vb:n perf.}
to make out (myös: to list, to transcribe, to write up)
volume_up
spisywać {vb:n imp.}
to make out (myös: to list, to prescribe, to write out, to letter)
volume_up
wypisać {vb:n perf.}
to make out (myös: to allocate, to allot, to assign, to issue)
volume_up
wyasygnować {vb:n perf.}

2. "sth"

You know, we look down a dark alley or a jungle path, trying to make out a face or a creature.
To, jak patrzymy w głąb ciemnego zaułka czy na leśną ścieżkę, usiłując dostrzec czyjąś twarz lub jakąś żywą istotę.
volume_up
zrozumieć {vb:n perf.}
And second of all, his data was grainy and fuzzy, and he couldn't quite make out what it was he was looking at.
A po drugie, posiadał niedokładne dane i nie potrafił zrozumieć tego co badał.
What I cannot make out, however, is an approach with regard to the development of European counter-terrorism policy in a global context.
Nie mogę jednak zrozumieć podejścia do rozwoju polityki antyterrorystycznej w kontekście globalnym.
to make out (myös: to inspect, to mature, to oversee, to ripen)
volume_up
dojrzeć {vb:n perf.}
to make out (myös: to hear)
volume_up
dosłyszeć {vb:n perf.}
to make out (myös: to recognise, to see, to clock)
volume_up
dostrzegać {vb:n imp.}
to make out (myös: to decipher)
volume_up
odcyfrować {vb:n perf.}
to make out

3. "that"

to make out (myös: to claim)
volume_up
utrzymywać {vb:n imp.} (że)

4. "with sb", Amerikanenglanti, Arkikielinen

to make out
volume_up
obściskiwać się {refleksiiviverbi} [ark.]
to make out
to make out
volume_up
całować się {refleksiiviverbi} (z kimś namiętnie)

Esimerkkejä "to make out"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe all have the obligation to the dead not to make victims out of the living.
Wszyscy mamy wobec nieżyjących obowiązek zapewnienia, aby żyjący nie stali się ofiarami.
EnglishThe Council, however, would like to make this opt-out permanent and widen it, in fact.
Rada chciałaby jednak, aby klauzula opt-out miała charakter stały i została rozszerzona.
EnglishAnd, well, just one more day before I make an honest man out of your Daddy.
Już tylko jeden dzień zanim zrobię uczciwego mężczyznę z twojego ojca.
EnglishAnd it actually was the right choice, probably, to try to make it out -- this way.
bo ich nie było. ~~~ To była jedyna ucieczka. ~~~ Chyba słusznie próbowali skorzystać z szansy.
EnglishThose who are trying to make globalisation out to be a threat are quite wrong.
Ci, którzy usiłują uczynić z globalizacji zagrożenie, mylą się.
EnglishSo sharks aren't quite as dangerous as most people make them out to be.
Rekiny nie są więc tak niebezpieczne, jak wydaje się większości ludzi.
EnglishYou can make both p- and n-type semiconductors, which means you can make transistors out of them.
Mogą być przewodnikami typu n i typu p, więc można je wykorzystać jako tranzystory.
EnglishAnd he would always laugh, and say, "Come on, man, we'll make it out."
A on tylko śmiał się i mówił: "Co ty, stary, jakoś z tego wyjdziemy".
EnglishAs I have already pointed out, women make up an important component of that category.
Jak już podkreśliłem, kobiety stanowią istotną część tej grupy.
EnglishThe clones themselves are so expensive that you would not make a hamburger out of them.
Same klony są tak drogie, że nie zrobiłoby się z nich hamburgera.
EnglishI began to program one-chip computers and make objects out of P.C. boards, LEDs.
Zacząłem więc programować komputery jedno-chipowe i tworzyć przedmioty z obwodów drukowanych oraz diod LED.
EnglishIt was very good, and I discovered I can make sculptures out of this, actually, in different forms.
Było to naprawdę świetne i odkryłem, że mogę z tego robić rzeźby i to w różnych formach.
EnglishMake sure you pulled out the injection button completely.
Upewnić się, czy przycisk podania dawki jest odciągnięty do samego końca.
EnglishSo, I'm going to have a moment to think, and I'll try to make something out of it.
Potrzebuję chwili na zastanowienie i zaraz coś z tym zrobię.
EnglishAnd we had to add one more thing to make the universe come out right.
By wszechświat wyszedł prawidłowo należy dodać coś jeszcze.
EnglishIn two dimensions, if you make, like, a fabric out of them, they're 30 times stronger than Kevlar.
W dwóch wymiarach, jako tkanina są 30 razy silniejsze niż Kevlar.
EnglishThe markets will make mincemeat out of failure and we need to forestall it; there is no time to delay.
Rynki zetrą nas na miazgę w razie porażki i musimy temu zapobiec; nie ma czasu do stracenia.
EnglishBut what about the rest of the coast of the world, where people live and make a living out of fishing?
Ale co z pozostałymi wybrzeżami, gdzie ludzie żyją z połowów ryb?
EnglishIn my opinion this is not such a grave error and there is no need to make a political problem out of it.
Moim zdaniem nie jest to aż tak poważny błąd i nie trzeba robić z niego problemu politycznego.
EnglishIt was so mystifying: we couldn't make out what we were seeing on Titan.
Kiedy patrzymy z bliska widzimy, że są to kanały.