"to live up" - Puolakielinen käännös

EN

"to live up" puolaksi

EN to live up
volume_up
{verbi}

1. "to sth"

volume_up
dorosnąć {vb:n perf.} [kuv.] (do czegoś)
volume_up
dorastać {vb:n imp.} [kuv.] (do czegoś)

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to live up" puolaksi

live adjektiivi
live adverbi
to live verbi
to be up to verbi
up adjektiivi
up adverbi
Polish
up prepositio
to up verbi

Esimerkkejä "to live up"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

English(DE) Mr President, I think we all need to live up to our responsibilities.
(DE) Panie przewodniczący! Uważam, że wszyscy musimy sprostać swoim obowiązkom.
EnglishAnd you can be sure that we will always live up to this responsibility as well.
I mogą być Państwo pewni, że zawsze będziemy wypełniać to zobowiązanie.
EnglishGreece must do its part, live up to its promises and reform its policy.
Grecja musi wykonać swoją część zadań, spełnić obietnice i zreformować swoją politykę.
EnglishWe will not achieve the goals unless we live up to our many promises.
Nie osiągniemy celów, jeżeli nie zrealizujemy naszych licznych obietnic.
EnglishThe President-in-Office said in the previous debate that we should live up to what we say.
Pan przewodniczący powiedział w poprzedniej debacie, że musimy sprostać naszym deklaracjom.
EnglishOf course, we have a lot of resolutions, but the challenge is how to live up to them.
Mamy oczywiście dużo rezolucji, jednak wyzwanie polega na tym, że musimy postępować zgodnie z nimi.
EnglishWill you live up to your treaty, or is it just empty words?
Czy będą państwo przestrzegać swojego traktatu, czy to tylko puste frazesy?
EnglishAt this time in Europe, we must not fail to live up to these expectations
Jednocześnie nie możemy w Europie zawieść tych oczekiwań.
EnglishHow can we live up to this vision and these resources, Commissioner?
Jak możemy zrobić właściwy użytek z tej wizji i tych zasobów?
EnglishSardinians live in vertical houses, up and down the stairs.
Sardyńczycy żyją w wielopiętrowych domach, chodzą więc po schodach.
EnglishWe must be careful, now, not to raise hopes or expectations that we just cannot live up to.
Mogę jedynie potwierdzić wszystko, co zostało powiedziane, doradzałbym jednakże jednocześnie ostrożność.
EnglishFor them and for all the others, let us live up to expectations.
Dla nich i dla wszystkich innych, dorównajmy oczekiwaniom.
EnglishIt is always important that we live up to citizens' expectations.
Musimy zawsze pozostawać wierni oczekiwaniom obywateli.
EnglishYet it does not, in reality, live up to what it asks of itself.
W istocie nie spełnia wymagań, które sama sobie stawia.
EnglishI hope they do so in practice now and live up to the expectations of our colleagues in ACP countries.
Mam nadzieję, że teraz zrealizują to w praktyce i spełnią oczekiwania naszych partnerów z krajów AKP.
EnglishThis is a period of many expectations and challenges and, of course, we must not fail to live up to those expectations.
To okres wielu oczekiwań i wyzwań, a my nie możemy rzecz jasna zawieść tych oczekiwań.
EnglishIt is therefore crucial that price and wage-setters fully live up to their responsibilities.
Jest zatem sprawą kluczową, by podmioty wpływające na poziom wynagrodzeń i cen postępowały bardzo odpowiedzialnie.
EnglishThose who have ended up there live in terrible conditions, to which the authorities choose to turn a blind eye.
Ci, którzy tam się znajdują, żyją w strasznych warunkach, co jest całkowicie ignorowane przez władze.
EnglishI know that Croatia can live up to its aspirations.
Wiem, że Chorwacja może dotrzymać kroku swoim aspiracjom.
EnglishBut I can live up to that. ~~~ I don't have a problem with that.
Ale mogę z tym żyć, nie mam z tym problemów.