EN to lay out
volume_up
{verbi}

Należy przygotować czyste miejsce i rozłożyć:
to lay out (myös: to expound, to state)
volume_up
wyłuszczyć {v.} [kork.]
to lay out (myös: to expound, to state)
volume_up
wyłuszczać {vb:n imp.} [kork.]
The ALDE Group supports the proposal presented and hopes that it will lay out our regulations in the area of statistics.
Grupa ALDE popiera przedstawiony wniosek i ma nadzieję, że dzięki niemu ustanowione zostaną proponowane przez nas uregulowania w obszarze statystyk.
volume_up
przygotować {vb:n perf.}
Find a clean, hard surface to lay out the items needed for your injection.
Przygotować czystą, twardą powierzchnię, żeby położyć na niej elementy niezbędne do wykonania wstrzyknięcia.
Należy przygotować czyste miejsce i rozłożyć:
to lay out (myös: to arrange, to post, to dispose, to garrison)
volume_up
rozmieszczać {vb:n imp.}

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to lay out" puolaksi

lay adjektiivi
to lay verbi
to lie verbi
out substantiivi
Polish
out adverbi
out interjektio
Polish
to out verbi
Polish

Esimerkkejä "to lay out"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishOne is that Frito-Lay figured out this liquidity thing with their consumer.
Firma Frito-Lay zaobserwował taką płynną zmienność u swoich klientów.
EnglishAnd I would lay out all the standard treatment options that the patient had heard elsewhere.
I wyłożyłem wszystkie standardowe opcje leczenia, które pacjent słyszał gdzie indziej.
EnglishSo we trained them to be able to do three separate words, to lay out them properly.
Oczywiście małpy są uważane za najszczęśliwsze zwierzęta.
EnglishI want to hack into these things I know are important and lay the code out for everyone to see.
Wiem, jak są ważne, dlatego chcę je rozpracować, aby każdy mógł zobaczyć, jak są skonstruowane.
EnglishAnd when his friends heard it, they went out to lay hold on him: for they said, He is beside himself.
A gdy o tem usłyszeli jego powinni, przyszli, aby go pojmali; bo mówili, że odszedł od rozumu.
EnglishFind a clean area and lay out everything (two alcohol swabs, the pre-filled pen and a needle for administration).
Dawka leku GONAL- f jest podawana przez lekarza w jednostkach międzynarodowych (j. m.).
EnglishLet me therefore take this opportunity to lay out how I see my role and function.
Pozwolę sobie zatem wykorzystać nadarzającą się okazję, by przedstawić moją wizję pełnionej przeze mnie roli i funkcji.
EnglishAnd I was looking for some kind of food theme, and I wrote some software to automatically lay out french-fry images.
Wróciłem więc do komputera, kupiłem pięć dużych porcji frytek i je wszystkie zeskanowałem.
EnglishThen they spend some time planning, organizing, they sketch and they lay out spaghetti.
EnglishThe ALDE Group supports the proposal presented and hopes that it will lay out our regulations in the area of statistics.
Grupa ALDE popiera przedstawiony wniosek i ma nadzieję, że dzięki niemu ustanowione zostaną proponowane przez nas uregulowania w obszarze statystyk.
EnglishAnd as the sailors were seeking to flee out of the ship, and had lowered the boat into the sea, under color as though they would lay out anchors from the foreship,
A gdy żeglarze myślili z okrętu uciec i spuścili bacik na morze, chcąc rzekomo od przodku okrętu zarzucać kotwice,
EnglishWe held an international conference in Lisbon because our goal was and is to help lay down or set out the broad guidelines for a European migration policy.
Zorganizowaliśmy w Lizbonie międzynarodową konferencję, ponieważ naszym celem było i wciąż jest wspieranie procesu opracowania ogólnych wytycznych europejskiej polityki migracyjnej.
EnglishCan the European Commission lay out the current and future plans for investment funding for green technology under the 7th Research and Technology Framework Programme?
Czy Komisja Europejska może przedstawić plany w zakresie nakładów inwestycyjnych na zielone technologie w ramach siódmego programu ramowego w zakresie badań i technologii?
EnglishI would also take advantage of my presence in front of the European Parliament to lay out what I have already mentioned at the hearing before the Committee on Economic and Monetary Affairs on Monday.
Korzystając z obecności tutaj, w Parlamencie Europejskim, chciałbym również przedstawić to, co już mówiłem przed Komisją Gospodarczą i Monetarną w poniedziałek.
EnglishWhat I really want to say here - and I have learned a lot through helping a constituent, and I am currently helping a constituent - is that it is not sufficient to lay all this out in a resolution.
To, co naprawdę chcę tu powiedzieć - a wiele nauczyłam się, pomagając jednemu z moich wyborców, co i obecnie czynię - że nie wystarczy tylko powiedzieć o tym wszystkim w rezolucji.

Muita sanoja