EN label
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

label (myös: sticker, paster)
LABEL FOR BOTTLES CONTAINING 5 OR 20 HARD CAPSULES OF TEMODAL 180 mg
NALEPKA NA BUTELKĘ ZAWIERAJĄCĄ 5 LUB 20 KAPSUŁEK TWARDYCH LEKU TEMODAL 180 mg
LABEL FOR BOTTLES CONTAINING 5 OR 20 HARD CAPSULES OF TEMODAL 250 mg
NALEPKA NA BUTELKĘ ZAWIERAJĄCĄ 5 LUB 20 KAPSUŁEK TWARDYCH LEKU TEMODAL 250 mg
LABEL FOR BOTTLES CONTAINING 5 OR 20 HARD CAPSULES OF TEMODAL 20 mg
NALEPKA NA BUTELKĘ ZAWIERAJĄCĄ 5 LUB 20 KAPSUŁEK TWARDYCH LEKU TEMODAL 20 mg
label (myös: tab)
The latter would have simply opened the door to advertising disguised under the label 'Information'.
Ten otworzyłby bowiem po prostu drzwi dla reklamy ukrytej pod etykietką "informacji”.
MINIMUM PARTICULARS TO APPEAR ON SMALL IMMEDIATE PACKAGING UNITS Advocate for large dogs Pipette label
MINIMALNA ILOŚĆ INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA małych OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH Advocate dla dużych psów Etykietka na pipetce
MINIMUM PARTICULARS TO APPEAR ON SMALL IMMEDIATE PACKAGING UNITS Advocate for medium dogs Pipette label
MINIMALNA ILOŚĆ INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA małych OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH Advocate dla średnich psów Etykietka na pipetce
label (myös: tag)
The only thing that they can't copy is the actual trademark label within that piece of apparel.
Nie mogą tylko skopiować metki ze znakiem handlowym na tym ubraniu.
In these cases, hazard labelling information should be supplied in some other appropriate manner such as tie-on tags.
W tych przypadkach informacja o niebezpieczeństwie powinna być przymocowana do opakowania w inny sposób, na przykład jako doczepiana metka.
label (myös: charm, pendant, tag)

2. ATK

label
Self-adhesive, paper label -Pramipexole Teva 0.088 mg Tablets
Samoprzylepna, papierowa etykieta – Pramipexole Teva 0, 088 mg tabletki
self-adhesive, paper label - Pramipexole Teva 0.18 mg tablets
Samoprzylepna, papierowa etykieta – Pramipexole Teva 0, 18 mg tabletki
Self-adhesive, paper label – Pramipexole Teva 0.35 mg Tablets
Samoprzylepna, papierowa etykieta – Pramipexole Teva 0, 35 mg tabletki

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "label":

label

Esimerkkejä "label"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishYou can rename a section by double-clicking the label and typing in a new name.
Aby zmienić nazwę sekcji, kliknij dwukrotnie jej etykietę i wpisz nową nazwę.
EnglishThe label on the carton will tell you how many tablets you should take and when.
Na etykiecie na kartoniku podane są zalecenia, jaką ilość leku i kiedy należy stosować.
EnglishDo not use Seretide after the expiry date which is stated on the label and carton.
Nie stosować leku Seretide po terminie ważności umieszczonym na opakowaniu.
EnglishDo not use ADVATE after the expiry date, which is stated on the label after EXP.
Nie stosować leku ADVATE po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po EXP.
EnglishHallucinations were reported uncommonly in the open label long-term studies.
Omamy zgłaszane były niezbyt często w otwartych badaniach długoterminowych.
EnglishThe label on the pen should be checked to make sure it contains the correct insulin.
Należy sprawdzić na etykiecie wstrzykiwacza, czy zawiera właściwą insulinę.
EnglishCheck the label on your SoloStar to make sure you have the correct insulin.
Sprawdzić na etykiecie wstrzykiwacza SoloStar, czy wzięto właściwą insulinę.
EnglishDo not use Viani after the expiry date which is stated on the label and carton.
Nie stosować leku Viani po terminie ważności umieszczonym na opakowaniu.
EnglishDo not use Posaconazole SP after the expiry date which is stated on the label.
Nie stosować leku Posaconazole SP po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.
EnglishDo not use Rebetol after the expiry date which is stated on the label.
Nie stosować leku Rebetol po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.
EnglishThe corresponding bar-code label must be put on the data sheet for patient documentation.
Nakleić odpowiednią etykietę z kodem kreskowym na arkusz dokumentacyjny pacjenta.
EnglishDo not use Noxafil after the expiry date which is stated on the label.
Nie stosować leku Noxafil po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.
EnglishDo not use after the expiry date stated on the carton and bottle label (EXP).
Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i etykiecie (EXP).
EnglishDo not use Thyrogen after the expiry date which is stated on the label.
Nie stosować Thyrogen po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.
EnglishDo not use QUADRAMET after the expiry date which is stated on the label.
Nie stosować leku QUADRAMET po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.
EnglishDo not use Synagis after the expiry date which is stated on the label.
Nie stosować leku Synagis po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.
EnglishDo not use VFEND after the expiry date which is stated on the label.
Nie stosować leku Vfend po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.
EnglishThe safety of anagrelide has been examined in 4 open label clinical studies.
Bezpieczeństwo stosowania anagrelidu zbadano w czterech otwartych badaniach klinicznych.
EnglishDo not use INOmax after the expiry date which is stated on the label.
Nie stosować leku INOmax po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.
EnglishDo not use NeoSpect after the expiry date which is stated on the label.
Nie stosować leku NeoSpect po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.