"inside" - Puolakielinen käännös

EN

"inside" puolaksi

volume_up
side {subst.}
PL

EN inside
volume_up
{adjektiivi}

inside (myös: domestic, internal, inne)
volume_up
wewnętrzna {adj. feminiini}
Administer the whole contents of the syringe into the inside of the upper lip (see Figure 3).
Wstrzyknąć zawartość strzykawki w wewnętrzną powierzchnię górnej wargi (patrz ryc.
After each use, wipe the nozzle and the inside of the cap – see pictures e and f.
Po każdym użyciu wytrzeć dozownik i wewnętrzną część nasadki – patrz rysunki e i f.
Some say that a normal male's lung has an area of the inside of a basketball [court].
Niektórzy twierdzą, że wewnętrzna powierzchnia płuca dorosłego mężczyzny jest równa boisku do koszykówki.
inside (myös: domestic, internal, inne)
And when I touch you, I feel happy inside.
A gdy cię dotykam, czuję wewnętrzne szczęście.
The solution should be directed onto the inside wall of the vial.
Roztwór należy kierować na wewnętrzne ścianki fiolki.
So sometimes I view from the inside, like EgoCentriCity and the inner circles.
Czasem patrzę od środka, jak EgoCentryCzność i kręgi wewnętrzne.
inside (myös: domestic, home, in-house, inner)
volume_up
wewnętrzny {adj. maskuliini}
So now we do the monitoring on the inside -- from towers, satellites, ultralights.
Monitorujemy obszar wewnętrzny z wież, satelitów, ultralekkich samolotów.
This can cause bleeding inside the body with very bad pain in the stomach area.
Mogą one spowodować krwotok wewnętrzny z bardzo silnym bólem brzucha.
I maintain this is code inside the Army for, "We don't want to do this."
Twierdzę, że to taki wewnętrzny szyfr w wojsku na "Nie chcemy tego robić.

Esimerkkejä "inside"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishYou can really get inside somebody's perception and have them experience something.
Dzięki wykorzystaniu sposobów postrzegania, można dostarczyć prawdziwych wrażeń.
EnglishI could peel out a page of this palazzo to show you what's going on inside of it.
Mógłbym zedrzeć warstwę z tej kamienicy, aby pokazać Wam, co dzieje się pod spodem.
EnglishWe got an inside look at the gang, from the very bottom up to the very top.
Udostępnili mu nawet najciekawszą rzecz: buchalterię, prowadzone zapisy finansów.
EnglishBut what happened when we looked inside the pig's heart, to the electrogram?
Ale co się działo z elektrogramem, kiedy sygnał pobieraliśmy z wnętrza serca świni?
EnglishThese women and those young men united Iranians across the world, inside and outside.
Te kobiety i ci młodzi mężczyźni zjednoczyli Irańczyków na całym świecie, tu i tam.
EnglishThey don't like it if you come in and want to saw them open and look inside.
Nie lubią, jak ktoś przychodzi i chce rozpiłować je, żeby zajrzeć do środka.
EnglishDuoTrav is used to reduce intraocular pressure (IOP, the pressure inside the eye).
DuoTrav zmniejsza ciśnienie śródgałkowe (IOP, ciśnienie we wnętrzu oka).
EnglishTraditionally, this policy has been focused on mitigation inside and outside the Union.
Ogólnie GCCA uznaje się za kluczowy element polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
EnglishWe're treating it as something that got inside of you that we have to kill.
Leczymy go jak coś, co dostało się do twojego wnętrza i musimy to zabić.
EnglishSometimes, endophthalmitis (an infection inside the eye) can occur after Macugen treatment.
Czasem po zastosowaniu leczenia Mecuganem może dojść do wewnętrznego zapalenia oka.
EnglishSo we go on a journey deep inside the object and examine the constituents.
Zaglądamy do środka, szukamy składników. ~~~ Wiemy, że znajdziemy atomy.
English"... get inside of you, eternally, my seduced lover, beloved sea "
"... dostanę się do wnętrza, wieczności, mojej uwodzicielki, ukochanego morza "
EnglishHe obtained information by getting inside the ghetto and one of the extermination camps.
Uzyskał informacje, przedostając się do getta i jednego z obozów zagłady.
EnglishAnd the diameter of each dot corresponds to the length of the sentence inside.
Średnica każdej kropki odpowiada długości reprezentowanego zdania.
EnglishPlease be courageous and make Europe strong, both inside and out.
Prosimy o odwagę i czynienie Europy silną, zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz.
EnglishJust close the pop-up window and make sure you don't click inside the pop-up window.
Po prostu zamknij wyskakujące okienko, uważając jednocześnie, by nie kliknąć jego zawartości.
EnglishEven the neutrons and protons have smaller particles inside of them known as quarks.
Tu kończy się podejście konwencjonalne ~~~ i zaczyna teoria strun.
EnglishGANFORT is used to reduce intraocular pressure (the pressure inside the eye).
GANFORT stosowany jest do obniżania ciśnienia wewnątrzgałkowego.
EnglishFor a moment they become helium 5, because they've got five particles inside them.
Przez moment stają się helem 5 ponieważ zbudowane są z pięciu cząsteczek. ~~~ To jest ten proces.
EnglishWe want to be inside the universe because there's no such thing as standing outside the universe.
Nie szukamy takiej perspektywy, bo nie ma gdzie stać na zewnątrz wszechświata.