"to inflate" - Puolakielinen käännös

EN

"to inflate" puolaksi

EN to inflate
volume_up
[inflated|inflated] {verbi}

1. yleinen

to inflate (myös: to blow up, to deliver, to distend, to exhale)
volume_up
wydać {vb:n perf.}
to inflate (myös: to air, to broadcast, to give, to impart)
volume_up
nadać {vb:n perf.}
See, he can inflate himself when he wants to be intimidating.
Spójrzcie, może nadąć się sama, kiedy chce być groźna.
to inflate (myös: to blow)
volume_up
nadmuchać {vb:n perf.}
Thanks to failing politicians such as you, these economies have been artificially inflated, and now they are deflating.
Dzięki takim kiepskim politykom jak pan, te gospodarki zostały sztucznie nadmuchane, a teraz tracą powietrze.
to inflate (myös: to blow up)
And then when they answered, I would inflate that number of balloons and give them that number of balloons to hold.
Kiedy odpowiadali, nadmuchiwałem odpowiednią liczbę balonów i wręczałem im te balony.

2. virallinen

to inflate (myös: to blow up, to pump up)
volume_up
napompować {vb:n perf.}

Esimerkkejä "to inflate"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishSo they can actually inflate it and deflate it according to their emotions.
Można napełnić je powietrzem lub spuścić je, w zależnośći od odczuwanych emocji.
EnglishAnd because they're ambitious for a greater good, they feel no need to inflate their own egos.
I to własnie dzięki ich chęciom jej osiągnięcia nie czują potrzeby pompowania własnego ego.
EnglishAnd then when they answered, I would inflate that number of balloons and give them that number of balloons to hold.
Kiedy odpowiadali, nadmuchiwałem odpowiednią liczbę balonów i wręczałem im te balony.
EnglishInstead of continuing to inflate the EU budget, far-reaching renationalisation of the subsidy system is needed.
W miejsce dalszej inflacji budżetu UE konieczna jest szeroko zakrojona renacjonalizacja systemu dotacji.
EnglishPeople's memories inflate what they think they saw.
Wspomnienia wyolbrzymiają myśli o tym, co widzieli.
Englishgently inflate titanium that's soft,
EnglishIs it not the case that the Commission's dilatory approach to approving GM derivatives is helping to inflate EU livestock feed prices?
Czy nie jest tak, że opieszałe podejście Komisji do zatwierdzania pochodnych GMO pomaga zawyżać ceny pasz dla zwierząt w UE?
EnglishI'll inflate them kind of large.
EnglishTry and inflate it.
EnglishEven where that candidate does have a true majority, doubts remain about the size of that majority, certainly where manifest attempts have been made to inflate it artificially.
Nawet, gdy za kandydatem stoi prawdziwa większość, pozostają wątpliwości co do rozmiaru tej większości, zwłaszcza, gdy dochodziło do sztucznych prób jej zwiększenia.