"industry" - Puolakielinen käännös

EN

"industry" puolaksi

EN industry
volume_up
{substantiivi}

industry
Entire sectors of industry are going under, such as the shipbuilding industry in Poland.
Upadają całe sektory przemysłowe, np. przemysł stoczniowy w Polsce.
The pharmaceutical industry is one of the three most lucrative industries.
Przemysł farmaceutyczny jest jedną z trzech najbardziej lukratywnych gałęzi przemysłu.
Of course, this will also have an effect on the European tourism industry.
Oczywiście będzie to miało również wpływ na europejski przemysł turystyczny.
industry (myös: branch, business, line, trade)
(DA) Mr President, the textile industry is a global industry.
Branża odzieżowa jest branżą globalną.
The telecommunications industry is one of Europe's leading dynamic industries.
Branża telekomunikacyjna jest jedną z wiodących, dynamicznych branż w Europie.
The second industry affected is that of poultry, sheep and cattle farming.
Druga branża, która ucierpiała to hodowla drobiu, owiec i bydła.
industry (myös: area, section, sector, enclosure)
That is more than the automotive industry and the agri-food industry put together.
To więcej niż sektor motoryzacyjny i rolno-spożywczy razem wzięte.
The industry is required to make considerable strides in terms of innovation.
Sektor stoi przed koniecznością poczynienia znaczącego postępu w zakresie innowacyjności.
Coastal areas are magnets for tourists - another big industry.
Obszary przybrzeżne przyciągają turystów – to także prężny sektor gospodarki.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "industry":

industry

Esimerkkejä "industry"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe involvement of industry representatives in preparing this report is welcome.
Udział przedstawicieli przemysłu w przygotowaniu tego sprawozdania jest pożądany.
EnglishOne aspect of this issue concerns the employment and role of women in industry.
Problem ten ma także swój wymiar dotyczący zatrudnienia i roli kobiet w przemyśle.
EnglishThe pressure of international competition in the motor industry is very strong.
Presja międzynarodowej konkurencji w branży motoryzacyjnej jest bardzo silna.
EnglishWe should not be penalising the efficient, who are the future of the industry.
Nie powinniśmy karać wydajnych producentów, którzy są przyszłością tego przemysłu.
EnglishEurope needs an aerospace industry that is powerful and that generates employment.
Europa potrzebuje silnego przemysłu lotniczego, tworzącego nowe miejsca pracy.
EnglishIn my opinion, reducing emissions in this industry will be a very difficult task.
Uważam, że zmniejszenie emisji w tym sektorze będzie bardzo trudnym zadaniem.
EnglishIt is a mistake to say that we are defending services but not jobs in industry.
Błędne jest twierdzenie, że bronimy usług, ale nie miejsc pracy w przemyśle.
EnglishWe hope in this way to facilitate further the development of this important industry.
Mamy nadzieję, że w ten sposób ułatwimy dalszy rozwój tego istotnego przemysłu.
EnglishWe should leave that to the Member States and industry in the Member States.
Powinniśmy pozostawić to państwom członkowskim i ich sektorowi przemysłowemu.
EnglishAgriculture is not an industry and it is not just one of many sectors of the economy.
Rolnictwo nie jest przemysłem i nie jest tylko jednym z wielu sektorów gospodarki.
EnglishThis has always been my position in the Committee on Industry, but I want to repeat it.
Takie było zawsze moje stanowisko w Komisji Przemysłu, ale chcę je tu powtórzyć.
EnglishThe primary responsibility for handling the crisis rests on the industry itself.
Główna odpowiedzialność za walkę z kryzysem spoczywa na samym przemyśle.
EnglishHowever, new technical barriers to trade do not protect European industry.
Nowe bariery techniczne dla handlu nie chronią jednak europejskiego przemysłu.
EnglishPresident Barroso speaks out against the illusions of an industry-free Europe.
Przewodniczący Barroso wypowiada się przeciw iluzjom Europy bez przemysłu.
EnglishThese targets could not have negative effects on the European automotive industry.
Cele nie mogłyby mieć szkodliwych skutków dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego.
EnglishI think that is something new for this industry, which has been spoilt up to now.
Myślę, że dla przemysłu obronnego, który jest tak zepsuty, jest to coś zupełnie nowego.
EnglishYou are helping to kill off an industry which is already in serious bother.
Pomagacie państwo w dobijaniu przemysłu, który już i tak dotknęły poważne trudności.
EnglishI am also happy that agreements could be reached with workers in the shipping industry.
Cieszę się również z osiągnięcia porozumień z pracownikami przemysłu stoczniowego.
EnglishThis kind of industry will simply not tolerate protectionism on a national level.
Ten rodzaj przemysłu po prostu nie będzie tolerował protekcjonizmu na poziomie krajowym.
EnglishThe value of the revenue from this for the industry is roughly EUR 800 million.
Wielkość przychodów branży z tego tytułu wynosi około 800 milionów euro.