"in the near" - Puolakielinen käännös

EN

"in the near" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "in the near".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "in the near" puolaksi

in prepositio
in-
Polish
the artikkeli
the konjunktio
Polish
near substantiivi
near adjektiivi
Polish
near adverbi
near prepositio
to near verbi

Esimerkkejä "in the near"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishOn the full moon, it preyed on the shepherds... and travelers near his village.
Podczas pełni księżyca, to polowało na pasterzy... i na podróżnych w pobliżu wioski.
EnglishAnd Naomi said unto her, The man is nigh of kin unto us, one of our near kinsmen.
Nadto jeszcze rzekła Noemi: Ten mąż jest powinowatym naszym, i z pokrewnych naszych.
EnglishGel should not be applied on or near eyes or mucosal surfaces of the body.
Nie nakładać żelu na oczy, w okolicach oczu, ani na powierzchnię błon śluzowych.
EnglishDo not store them in or too near the freezer section or cooling element.
Nie przechowywać wewnątrz ani zbyt blisko zamrażalnika ani elementu chłodzącego.
EnglishThis is why we are taking an interest in what happened on 7 March near the city of Jos.
Dlatego zajmujemy się tym, co wydarzyło się 7 marca w okolicach miejscowości Jos.
EnglishDo not store them in or too near the freezer section or cooling element.
Nie przechowywa wewn trz ani zbyt blisko zamra alnika lub elementu chłodz cego.
EnglishI hope that the Treaty of Lisbon will enter into force in the near future.
Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości wejdzie w życie traktat lizboński.
EnglishTwo years away from the deadline, many farms are nowhere near meeting the new standards.
Dwa lata przed terminem wiele ferm jest nadal daleka od spełnienia nowych norm.
EnglishI would declare unto him the number of my steps; As a prince would I go near unto him.
Liczbę kroków moich oznajmiłbym mu; jako do książęcia przystąpiłbym do niego.
EnglishBut draw near hither, ye sons of the sorceress, the seed of the adulterer and the harlot.
Ale wy sami przystąpcie, synowie czarownicy, nasienie cudzołożnika i wszetecznicy
English-ye that put far away the evil day, and cause the seat of violence to come near;
(Biada wam) którzy mniemacie, że daleki jest dzień zły, a przystawiacie stolicę drapiestwa
EnglishSo I took this system to a trade show in Versailles near Paris in late November 1990.
Pokazałem ten system na targach w Wersalu pod Paryżem pod koniec listopada 1990 roku.
EnglishClose to the Mediterranean, near Alexandria -- textiles, petrochemicals.
Niedaleko Morza Śródziemnego, pod Aleksandrią -- przemysł tekstylny, petrochemiczny.
EnglishComparative circumstances will be different in the near future, but perhaps even today.
Porównywalne okoliczności będą inne w najbliższej przyszłości, a być może nawet dziś.
EnglishNor can we anticipate any reduction of bureaucracy in the near future.
Nie możemy również przewidzieć ograniczenia biurokracji w najbliższej przyszłości.
EnglishIt is not only the Russians who think of these countries as their 'near abroad'.
To nie tylko Rosjanie uważają te kraje za swoją "bliską zagranicę”.
EnglishWe are talking about the direction, and also about implementation in the near future.
Mówimy o pewnym kierunku, ale też o wdrażaniu w niedalekiej przyszłości.
EnglishExperience in starting treatment in SGA patients near the onset of puberty is limited.
Doświadczenie w rozpoczynaniu leczenia bezpośrednio przed okresem pokwitania u pacjentów
EnglishSolutions to some of the questions could be at hand in the near future.
Rozwiązania niektórych kwestii mogą być w niedalekiej przyszłości pod ręką.
EnglishYou're in a near vacuum in that environment, which is in minus 50 degrees.
W takich warunkach jest się niemal w próżni. ~~~ Oznacza to temperaturę minus 50 stopni.

Muita sanoja

English
  • in the near

Etsi lisää sanoja Suomi-englanti sanakirjasta.