"important in helping" - Puolakielinen käännös

EN

"important in helping" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "important in helping".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "important in helping" puolaksi

important adjektiivi
in prepositio
in-
Polish
helping substantiivi
Polish
to help verbi
help substantiivi
help interjektio
Polish

Esimerkkejä "important in helping"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishCD4 T-cells are white blood cells that are important in helping to fight infections, but which are killed by HIV.
Komórki T CD4 to białe krwinki istotne we wspomaganiu zwalczania zakażeń, ale zabijane przez wirus HIV.
EnglishCD4 T-cells are white blood cells that are important in helping to fight infections, but which are killed by HIV.
Limfocyty T CD4 są krwinkami białymi, które biorą udział w zwalczaniu zakażeń i które są niszczone przez wirus HIV.
EnglishRelations with the United States are extremely important in helping consolidate global security and stability.
Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi są niezwykle ważne we wspieraniu umacniania bezpieczeństwa i stabilności na świecie.
EnglishCD4 T-cells are white blood cells that are important in helping to fight infections, but which are killed by HIV.
Limfocyty T CD4 to białe krwinki pełniące ważną funkcję w zwalczaniu infekcji, lecz które są zabijane przez wirus HIV.
EnglishCD4 T-cells are white blood cells that are important in helping to fight infections, but which are killed by HIV.
Limfocyty T CD4 są krwinkami białymi, które odgrywają ważną rolę w zwalczaniu zakażeń i które są niszczone przez wirus HIV.
EnglishCD4 T-cells are white blood cells that are important in helping to fight infections, but which are killed by HIV.
Limfocyty T CD4 są krwinkami białymi, które odgrywają ważną rolę w zwalczaniu zakażeń, lecz które są niszczone przez wirus HIV.
EnglishThe JEREMIE and JASMINE programmes, as well as the Erasmus programme for young entrepreneurs, are extremely important in helping people to get to know the markets.
Programy JEREMIE i JASMINE, jak również program Erasmus dla młodych przedsiębiorców, są wyjątkowo ważne jako pomoc w uzyskiwaniu wiedzy o rynkach.
EnglishAs LFA-1 is important in helping the lymphocytes to stick to cells in the skin, efalizumab reduces the inflammation in the skin that causes psoriasis.
Jako że LFA- 1 w istotny sposób pomaga limfocytom w wiązaniu się z komórkami w skórze, efalizumab zmniejsza stan zapalny w skórze, który stanowi przyczynę łuszczycy.

Muita sanoja

English
  • important in helping

Etsi lisää sanoja Suomi-englanti sanakirjasta.