"important considerations" - Puolakielinen käännös

EN

"important considerations" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "important considerations".

Esimerkkejä "important considerations"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThat said, I think we should start from two important considerations.
To powiedziawszy uważam, że powinniśmy zacząć od dwu ważnych stwierdzeń.
EnglishThere are several important considerations and here I am thinking, in particular, of research into allergic reactions.
Jest tu kilka ważnych aspektów. Mam przede wszystkim na myśli badania nad reakcjami alergicznymi.
EnglishI would like to stress that, for me, the health considerations are more important than the economic considerations per se.
Chciałabym podkreślić, że moim zdaniem uwarunkowania zdrowotne są ważniejsze od ekonomicznych.
EnglishParliament has put forward extremely important political considerations, but the Council has refused to discuss them.
Parlament przedstawił niezwykle ważne przemyślenia polityczne, ale Rada odmówiła dyskusji na ich temat.
EnglishClearly, aircraft safety, people's lives and their mobility must rank among our most important considerations.
Rzecz jasna, bezpieczeństwo lotów, życie ludzkie i mobilność osób muszą znajdować się na liście naszych najważniejszych priorytetów.
EnglishSustainable development and, in particular, environmental and social considerations are important components in our trade policy.
Zrównoważony rozwój, a w szczególności względy ekologiczne i społeczne, stanowią ważne elementy naszej polityki handlowej.
EnglishI could continue down this long list, but in the interest of time I would like to emphasise two very important considerations.
Mogłabym kontynuować omawianie tej długiej listy, ale aby nie przedłużać, chciałabym położyć nacisk na dwie bardzo ważne kwestie.
EnglishWe are keen that this should be so because of the important political and economic considerations at stake in relation to Ukraine.
Chcielibyśmy bardzo, żeby tak właśnie było ze względu na to, że w przypadku Ukrainy w grę wchodzą ważne względy polityczne i gospodarcze.
EnglishDuring the competition and at all stages of the evaluation procedure, the energy efficiency of the design and sustainability issues were important considerations.
W czasie konkursu i na wszystkich etapach oceny projektów przywiązywano dużą wagę do efektywności energetycznej i równowagi środowiskowej.
EnglishI consider our discussion devoted to education and culture to be an important one, and would like to add an approach that so far has been missing from numerous important considerations.
Sądzę, że nasza dyskusja poświęcona kształceniu i kulturze jest ważna i chciałabym dodać do niej pewne podejście, którego dotychczas pod wieloma istotnymi względami zabrakło.

Muita sanoja

English
  • important considerations

Lisää Suomi-englanti sanakirjassa.